Giao ban công tác báo chí tháng 1 và tháng 2/2023

8:2, Thứ Sáu, 10-3-2023

(Web Quảng Trị) Ngày 9/3/2023, Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy chủ trì phối hợp với Sở Thông tin và Truyền thông, Hội Nhà báo Việt Nam tỉnh tổ chức hội nghị giao ban công tác báo chí tháng 1 và tháng 2/2023; định hướng một số nhiệm vụ trọng tâm thời gian tới.

2 tháng đầu năm 2023, các cơ quan báo chí đã bám sát những sự kiện diễn ra trên địa bàn tỉnh và toàn quốc, tập trung thời lượng về các hoạt động, hội nghị của Trung ương, Chính phủ, Quốc hội và các hội nghị trực tuyến tổ chức tại Quảng Trị, thông tin đầy đủ, kịp thời về hoạt động của Ban Thường vụ Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh, các cấp, ngành, đơn vị, địa phương trên địa bàn tỉnh Quảng Trị.

Các cơ quan báo chí trung ương và phóng viên thường trú tại Quảng Trị đã tích cực bám sát địa bàn, phản ánh các sự kiện chính trị quan trọng, thông tin kịp thời, toàn diện các lĩnh vực kinh tế xã hội, quốc phòng an ninh, xây dựng Đảng. Đặc biệt, những ngày đầu năm mới các cơ quan báo chí đã chủ động, tích cực đẩy mạnh các tuyến tin bài về việc các cơ quan ban ngành, địa phương, doanh nghiệp khẩn trương bắt tay vào lao động, sản xuất, kinh doanh ngay từ ngày đầu năm mới.

Bên cạnh đó, các bài phản ánh của báo chí đã giúp chính quyền các cấp nắm bắt thông tin và xử lý kịp thời những sai phạm, bất cập; qua đó, nhắc nhở, cảnh tỉnh chính quyền địa phương, đặc biệt là ở cơ sở và các nhà đầu tư phải nghiêm túc thực hiện theo quy định pháp luật. Tuy nhiên, một số cơ quan báo chí trung ương vẫn còn tình trạng “giật tít” tiêu đề gây phản ứng trong dư luận xã hội và nhân dân.

Về nhiệm vụ trọng tâm thời gian tới, Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy đề nghị các cơ quan báo chí cần tập trung tuyên truyền đậm nét nội dung các nghị quyết Hội nghị lần thứ 6 Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII; sơ kết giữa nhiệm kỳ thực hiện nghị quyết đại hội đảng các cấp nhiệm kỳ 2020-2025; Kế hoạch 5 năm 2021-2025.

Sơ kết 5 năm thực hiện Nghị quyết số 35-NQ/TW ngày 22/10/2018 của Bộ Chính trị khoá XII về tăng cường bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch trong tình hình mới gắn với tuyên truyền về Kế hoạch số 88-KH/TU ngày 17/2/2023 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy tổ chức Cuộc thi viết về bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng tỉnh Quảng Trị, năm 2023.

Đẩy mạnh tuyên truyền công tác chuyển đổi số hướng đến xây dựng chính quyền số, kinh tế số và xã hội số. Thực hiện Nghị quyết số 26-NQ/TW ngày 3/11/2022 của Bộ Chính trị về phương hướng phát triển KT-XH và đảm bảo quốc phòng, an ninh vùng Bắc Trung Bộ và Duyên hải Trung Bộ đến năm 2030 tầm nhìn đến năm 2045 và xúc tiến đầu tư vùng.

Các hoạt động hướng tới kỷ niệm 50 năm ngày ra mắt Trụ sở Chính phủ Cách mạng Lâm thời Cộng hòa miền Nam Việt Nam tại huyện Cam Lộ; 50 năm Chủ tịch Fidel Castro đến thăm vùng giải phóng tỉnh Quảng Trị; đại hội công đoàn các cấp tiến tới Đại hội Công đoàn tỉnh Quảng Trị lần thứ XIII, nhiệm kỳ 2023 - 2028…

Tiến Nhất

Các tin khác
Chi tiết bài viết tạm thời không có.