UBND tỉnh làm việc với Ban Thường vụ Hội Nông dân tỉnh

16:0, Thứ Bảy, 1-4-2023

(Web Quảng Trị) Ngày 31/3/2023, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Hà Sỹ Đồng chủ trì buổi làm việc với Ban Thường vụ Hội Nông dân tỉnh và các ngành chức năng về chương trình công tác hội và phong trào nông dân năm 2023.

Năm 2022, Hội Nông dân tỉnh tiếp tục thực hiện có hiệu quả các chương trình, dự án phát triển kinh tế xã hội, mục tiêu xóa đói giảm nghèo, làm giàu chính đáng. Kết quả đã tổ chức trên 1.898 buổi tuyên truyền, quán triệt cho 120.124 lượt cán bộ, hội viên, nông dân về chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nước về phát triển nông nghiệp, xây dựng nông thôn mới. Phong trào nông dân thi đua sản xuất kinh doanh giỏi, đoàn kết giúp nhau làm giàu và giảm nghèo bền vững đạt nhiều kết quả tích cực, đã có 25.500 hộ đạt sản xuất kinh doanh giỏi các cấp.

Hội Nông dân các cấp cũng đã đẩy mạnh các hoạt động tư vấn, dịch vụ hỗ trợ như: tăng trưởng quỹ Hỗ trợ nông dân các cấp trong năm 1,8 tỷ đồng, phối hợp với các Ngân hàng triển khai chương trình cho nông dân vay vốn, đến nay là 2.189 tỷ đồng cho 35.033 hộ vay; tiếp tục chỉ đạo phát triển các mô hình về kinh tế, bảo vệ môi trường…

Bên cạnh đó, Hội Nông dân đã vận động, quyên góp hơn 2,5 tỷ đồng, 2.317 ngày công, hàng nghìn cây, con giống... bằng nhiều hình thức như: “Hũ gạo tình thương nông dân”, đỡ đầu địa chỉ nhân đạo, xây tặng mái ấm nông dân; nhận giúp đỡ thoát nghèo 208 hộ, góp phần giảm hộ nghèo trong tỉnh còn xuống 1,17%.

Năm 2023, Hội Nông dân xác định các nhiệm vụ chính cần thực hiện: Tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền phổ biến các chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nước về phát triển kinh tế, xã hội, phát triển nông nghiệp, nông thôn, xây dựng nông thôn mới; vận động nông dân hăng hái thực hiện các chương trình, đề án phát triển nông nghiệp, nông thôn của tỉnh.

Phối hợp với các cơ quan liên quan thực hiện có hiệu quả 3 chương trình mục tiêu quốc gia; xây dựng một số mô hình hợp tác xã, kinh tế tập thể điểm, tạo sự lan tỏa, thúc đẩy kinh tế tập thể phát triẻn, nâng cao thu nhập và chất lượng cuộc sống cho nông dân. Tăng cường phối hợp, trao đổi, học tập kinh nghiệm trong triển khai họat động công tác Hội và phong trào nông dân; phát triển các mô hình kinh tế có hiệu quả, mô hình liên kết theo chuỗi giá trị, hợp tác xã, tổ hợp tác; xây dựng, quảng bá thương hiệu các sản phẩm làng nghề, sản phẩm OCOP…

Kết luận buổi làm việc, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Hà Sỹ Đồng đề nghị Hội Nông dân tỉnh tiếp thu ý kiến các Sở, ngành để khắc phục những tồn tại, xây dựng hoàn chỉnh kế hoạch hoạt động năm 2023 phù hợp thực tiễn.

Tập trung tuyên truyền phổ biến giáo dục pháp luật có hiệu quả về Luật Lâm nghiệp, Luật biển Việt Nam, tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật cho ngư dân các quy định về đánh bắt thủy hải sản theo quy định IUU của Ủy ban châu Âu EC, về vùng lãnh thổ, chủ quyền đánh bắt tại các vùng biển cũng như tình trạng di dân tự do kết hôn không giá thú ở các vùng biên giới…

Tổ chức các hoạt động tư vấn, hỗ trợ, dịch vụ và đào tạo nghề giúp nông dân có điều kiện phát triển sản xuất, kinh doanh nâng cao thu nhập và đời sống; Xây dựng phát triển mô hình kinh tế tập thể trong nông nghiệp, nông thôn.

Tập trung chỉ đạo xây dựng nông thôn mới tại các xã khó khăn, biên giới, nhằm giảm khoảng cách chênh lệch giữa các xã miền núi và đồng bằng; lồng ghép tổ chức thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia về giảm nghèo bền vững, Chương trình mục tiêu quốc gia về phát triển kinh tế xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2021-2025.

Trước mắt, phối hợp với Sở Nông nghiệp và PTNT, Văn phòng UBND tỉnh để tham mưu, chuẩn bị tổ chức thành công Hội nghị đối thoại giữa Chủ tịch UBND tỉnh với nông dân tỉnh, hoàn thành trong tháng 4/2023.

Tiến Nhất

Các tin khác
Chi tiết bài viết tạm thời không có.