Họp trực tuyến về tình hình triển khai và giải pháp thực hiện đầu tư xây dựng các dự án nhiệt điện khí

23:2, Thứ Sáu, 12-4-2024

(Cổng TTĐT) Sáng 12/4/2024, Bộ trưởng Bộ Công thương Nguyễn Hồng Diên chủ trì cuộc họp trực tuyến về tình hình triển khai và giải pháp thực hiện đầu tư xây dựng các dự án nhiệt điện khí trên địa bàn các tỉnh, thành phố. Tham dự tại điểm cầu tỉnh Quảng Trị có đồng chí Lê Đức Tiến, Phó Chủ tịch UBND tỉnh cùng đại diện lãnh đạo các sở, ban ngành liên quan

Tỉnh Quảng Trị hiện có 2 dự án điện khí được phê duyệt, bao gồm: Trung tâm điện khí LNG Hải Lăng, giai đoạn 1 - 1.500MW, Nhà máy tuabin khí hỗn hợp Quảng Trị - 340 MW, sử dụng khí mỏ Báo vàng. Đối với dự án Trung tâm điện khí LNG Hải Lăng, hiện nay đã cơ bản hoàn thiện Báo cáo nghiên cứu khả thi và đang trình Bộ Công thương xem xét, thẩm định trước khi phê duyệt đầu tư, đã triển khai khởi công hợp phần kỹ thuật vào ngày 15/1/2022.

Tại cuộc họp, đại diện các tỉnh/thành phố đã báo cáo, cập nhật về tình hình triển khai đầu tư xây dựng của từng dự án nhiệt điện sử dụng khí LNG trên địa bàn; nêu các khó khăn, vướng mắc trong quá trình triển khai dự án và kiến nghị, đề xuất giải pháp để đẩy nhanh tiến độ thực hiện các dự án.

Phát biểu tại cuộc họp, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lê Đức Tiến đề nghị Bộ Công thương một số nội dung nhằm đảm bảo tiến độ triển khai thực hiện Dự án LNG Hải Lăng giai đoạn 1. Trong đó, đề nghị Bộ Công thương có ý kiến với Thủ tướng Chính phủ xem xét, thống nhất để UBND tỉnh Quảng Trị triển khai thực hiện một trong 2 phương án: đó là Thủ tướng Chính phủ đồng ý chủ trương cho UBND tỉnh Quảng Trị thực hiện việc lập điều chỉnh cục bộ Quy hoạch phân khu xây dựng Khu kinh tế Đông Nam (tại khu phức hợp năng lượng) và sẽ cập nhật nội dung điều chỉnh này vào Đồ án điều chỉnh Quy hoạch chung xây dựng KKT Đông Nam đang được thực hiện. Đồng thời ủy quyền cho UBND tỉnh Quảng Trị phê duyệt điều chỉnh cục bộ Quy hoạch chung xây dựng Khu kinh tế Đông Nam (tại khu phức hợp năng lượng) đã được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt tại Quyết định số 1936/QĐ-TTg ngày 11/10/2016, trình tự, thủ tục phê duyệt như các tỉnh, thành phố đã được Thủ tướng Chính phủ phân cấp tại Quyết định số 15/2022/QĐ-TTg ngày 27/5/2022.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lê Đức Tiến cũng đề nghị Bộ Công thương xem xét, tham mưu Thủ tướng Chính phủ việc nâng công suất của Dự án Nhà máy tuabin khí hỗn hợp theo như đề xuất của nhà đầu tư để đáp ứng hiệu quả kinh tế dự án.

Kết luận cuộc họp, Bộ trưởng Nguyễn Hồng Diên nhấn mạnh: Đối với các địa phương chưa lựa chọn được chủ đầu tư, Bộ trưởng đề nghị không chậm trễ, cố gắng trong quý II, chậm nhất đến 15/7 phải lựa chọn được nhà đầu tư cho các dự án điện sử dụng khí LNG tại Nghệ An, Thanh Hóa, Ninh Thuận. Ngay sau khi lựa chọn được nhà đầu tư phải yêu cầu Nhà đầu tư cam kết tiến độ triển khai.

Đối với các dự án đã có chủ đầu tư, Bộ trưởng Bộ Công Thương đề nghị các địa phương chủ động khẩn trương rà soát vướng mắc chủ động xử lý theo thẩm quyền, nhất là các vấn đề quy hoạch tỉnh, kế hoạch sử dụng đất, điều chỉnh chủ trương đầu tư… để thúc đẩy triển khai các dự án.

Phạm Mỹ Hạnh

Các tin khác