Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Quảng Trị

9:45, Thứ Tư, 9-9-2020

- Địa chỉ: 323 Hùng Vương - TP Đông Hà - Quảng Trị
- Điện thoại: (0233) 3562581
- Fax: 0233 3890313

HỌ VÀ TÊN CHỨC VỤ SỐ ĐIỆN THOẠI EMAIL
CƠ QUAN DI ĐỘNG
Lê Văn Phương Chỉ huy trưởng 0233 3564882 0982277227  
Nguyễn Xuân Toàn Chính uỷ 0233 3562474 0982636505  
Trần Xuân Lạn Phó Chỉ huy trưởng 0233 3569577 0914480655  
Nguyễn Bá Duyệt Phó Chỉ huy trưởng 0233 3563667 0914480655  
Trần Tuấn Anh Phó Chỉ huy trưởng 0233 3563557 0974015555  
Ngô Xuân Thường Phó Chính uỷ 0233 3581468 0989855636  
Nguyễn Nam Trung Chủ nhiệm Chính Trị   0969597700  
Trần Mạnh Hùng Phó Tham mưu trưởng   0982393328  
Nguyễn Quang Tuấn Phó Tham mưu trưởng 0233 3563563 0962234777  
Tạ Quang Hậu Phó Tham mưu trưởng 02333561346 0973052555  
Lê Phước Chiến Trưởng phòng Trinh sát 02333561346 0975185568  
Phan Thanh Minh Trưởng phòng Phòng chống ma tuý và tội phạm 02333560066 0382616569  
Hoàng Văn Kế Trưởng phòng Hậu cần 02333563349 0982576777  
Vũ Quang Trương Trưởng phòng Kỹ thuật   0982506367  
Nguyễn Quang Trung Chánh Văn phòng 0564889 0976663633  
Hoàng Thị Hải Yến Văn thư   0914412917  

Các tin khác