Kết quả lựa chọn nhà thầu: 03 gói thầu mua sắm trang thiết bị Y tế phục vụ phòng chống dịch Covid-19

9:2, Thứ Hai, 17-8-2020

Xem thông tin chi tiết tại đây

Các tin khác