Thông báo kết quả kỳ tuyển dụng công chức tỉnh Quảng Trị lần thứ 33 (theo hình thức thi tuyển) và hoàn thiện hồ sơ tuyển dụng

10:41, Thứ Ba, 3-10-2023

Xem tại file đính kèm:

Thông báo

Quyết định

Kết quả kỳ thi

   

Các tin khác