Thông báo kết quả xét tuyển công chức theo Nghị định số 140/2017/NĐ-CP ngày 05/12/2017 của Chính phủ, kỳ tuyển dụng công chức tỉnh Quảng Trị lần thứ 33 và hoàn thiện hồ sơ tuyển dụng

11:39, Thứ Hai, 22-5-2023

Xem chi tiết tại đây:

- Thông báo

- Quyết định phê duyệt

- Danh sách kèm theo

  

Các tin khác