Bảng giá các loại đất và phân loại đường phố, vị trí trên địa bàn thị xã Quảng Trị, huyện Vĩnh Linh, Gio Linh

9:41, Thứ Bảy, 1-4-2023

Xem chi tiết tại file đính kèm

   

Các tin khác