Tăng cường truyền thông nâng cao nhận thức và kỹ năng về phòng chống thiên tai

1:38, Thứ Năm, 23-7-2020

Nhằm nâng cao nhận thức và trang bị kỹ năng về phòng chống thiên tai cho chính quyền các cấp và người dân để chủ động ứng phó với các diễn biến bất thường, cực đoan của thiên tai, góp phần giảm nhẹ rủi ro do thiên tai gây ra, ngày 21/7/2020, UBND tỉnh đã ban hành Công văn số 3271/UBND-NN gửi các Sở, Ban, ngành, đoàn thể cấp tỉnh; Văn phòng Ban Chỉ huy PCTT và TKCN tỉnh; Đài Phát thanh-Truyền hình tỉnh; Báo Quảng Trị; UBND các huyện, thị xã, thành phố về tăng cường truyền thông nâng cao nhận thức và kỹ năng về phòng chống thiên tai.

Theo đó, UBND tỉnh Quảng Trị yêu cầu các đơn vị, địa phương liên quan thực hiện các nhiệm vụ sau:

Tăng cường công tác thông tin, truyền thông về phòng chống thiên tai để nâng cao nhận thức của cộng đồng và đưa nội dung này vào kế hoạch phòng chống thiên tai hàng năm của các đơn vị, địa phương.

Giao Đài Phát thanh - Truyền hình tỉnh, Báo Quảng Trị nghiên cứu, biên tập, sử dụng tài liệu tuyên truyền do Ban Chỉ đạo Trung ương về Phòng chống thiên tai xây dựng để phố biển, tuyên truyền trên các phương tiện thông tin đại chúng, phù hợp với tình hình thực tiễn của Quảng Trị (xem chi tiết).

Hồng Hà

Các tin khác