Bãi bỏ Quyết định số 53/2014/QĐ-UBND ngày 30/12/2014 của UBND tỉnh Quảng Trị ban hành Quy chế quản lý và sử dụng kinh phí khuyến công trên địa bàn tỉnh Quảng Trị

10:12, Thứ Tư, 6-1-2021

Ngày 5/1/2020,  UBND tỉnh đã ban hành Quyết định số 01/2021/QĐ-UBND về việc bãi bỏ Quyết định số 53/2014/QĐ-UBND ngày 30/12/2014 của UBND tỉnh Quảng Trị ban hành Quy chế quản lý và sử dụng kinh phí khuyến công trên địa bàn tỉnh Quảng Trị.

Quyết định có hiệu lực kể từ ngày 15/1/2021 (xem chi tiết).

Các tin khác