Phong tỏa toàn bộ tuyến kiệt 08 đường Hải Triều, Khu phố 9, Phường 1, thành phố Đông Hà

12:38, Thứ Hai, 4-10-2021

Ngày 4/10/2021, UBND tỉnh ban hành Quyết định số 2850/QĐ-UBND về việc áp dụng các biện pháp cấp bách phòng, chống dịch đối với các khu vực có nguy cơ cao lây nhiễm Covid-19 trên địa bàn thành phố Đông Hà.

Cụ thể:

 Áp dụng biện pháp phong tỏa đối với toàn bộ tuyến kiệt 08 đường Hải Triều, Khu phố 9, Phường 1, thành phố Đông Hà. Thời gian thực hiện: Từ 11h00 ngày 02/10/2021 cho đến khi có thông báo mới.

UBND tỉnh giao Sở Y tế chủ trì, hướng dẫn UBND thành phố Đông Hà triển khai khẩn cấp các biện pháp phòng chống dịch phù hợp với điều kiện thực tế (xem chi tiết).

Các tin khác