Ban hành Quy chế hoạt động và phân công nhiệm vụ cho các đơn vị thực hiện triển khai Hệ thống phần mềm “Thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch COVID-19”

14:10, Thứ Sáu, 29-10-2021

Ngày 28/10/2021, UBND tỉnh đã ban hành Quyết định số 3458/QĐ-UBND ban hành Quy chế hoạt động và phân công nhiệm vụ cho các đơn vị thực hiện triển khai Hệ thống phần mềm “Thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch COVID-19”.

Theo đó, Quy chế quy định chế độ cập nhật và sử dụng cơ sở dữ liệu phục vụ công tác chỉ đạo, điều hành phòng, chống dịch bệnh COVID-19 trên địa bàn tỉnh Quảng Trị thông qua hệ thống phần mềm “Thích ứng an toàn, linh hoạt kiểm soát hiệu quả dịch COVID-19” có địa chỉ truy cập tại https://bandocovid.quangtri.gov.vn.

Việc thu thập, cập nhật và khai thác thông tin dịch bệnh phải tuân theo nguyên tắc: Phục vụ kịp thời công tác quản lý, điều hành công tác phòng, chống dịch COVID-19 cho Ban Chỉ đạo phòng chống COVID-19 các cấp. Bảo đảm tính kịp thời, nhanh chóng, chính xác, trung thực và khách quan; sử dụng thông tin đúng mục đích;  thực hiện đúng các quy định của pháp luật về bảo vệ bí mật thông tin.

Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch bệnh COVID-19 các cấp trực tiếp khai thác thông tin phục vụ công tác theo dõi, chỉ đạo, điều hành phòng, chống COVID-19 tại địa phương. Hệ thống được kết nối, chia sẽ dữ liệu lên Cổng thông tin điện tử của tỉnh, trên hệ thống IOC của tỉnh và các hệ thống báo cáo khác của Bộ Y tế. Các tổ chức, cá nhân và người dân có thể tra cứu, khai thác thông tin về tình hình dịch bệnh COVID-19 trên toàn tỉnh. Trong quá trình tra cứu, không được phép chỉnh sửa, thay đổi thông tin trong phần mềm; đồng thời, phải tuân thủ các quy chế vận hành phần mềm và các quy định của pháp luật...

 xem chi tiết

Các tin khác