Kế hoạch công tác thông tin đối ngoại của tỉnh Quảng Trị năm 2024

21:38, Thứ Tư, 28-2-2024

Ngày 27/2/2024, UBND tỉnh đã ban hành Kế hoạch số 43/KH-UBND về công tác thông tin đối ngoại của tỉnh Quảng Trị năm 2024.

Mục tiêu của kế hoạch nhằm tiếp tục nâng cao chất lượng công tác quản lý nhà nước về thông tin đối ngoại; triển khai hiệu quả các văn bản của Chính phủ, Bộ Thông tin và Truyền thông và các văn bản của tỉnh về hoạt động thông tin đối ngoại; đảm bảo sự phối hợp chặt chẽ, thống nhất, đồng bộ giữa các cấp, các ngành, địa phương trong triển khai các hoạt động thông tin đối ngoại.

Mở rộng, đa dạng hóa, nâng cao chất lượng, hiệu quả các hoạt động thông tin đối ngoại để tuyên truyền, quảng bá, xây dựng thương hiệu, định vị hình ảnh tỉnh Quảng Trị, qua đó nâng cao năng lực cạnh tranh phát triển của tỉnh; tranh thủ sự đồng tình, ủng hộ của Nhân dân trong và ngoài nước để huy động tối đa các nguồn lực đầu tư trong việc xây dựng và phát triển tỉnh Quảng Trị.

Kịp thời thông tin tình hình thế giới và của đất nước; đồng thời, hạn chế tác động tiêu cực của những thông tin, luận điệu sai trái, xuyên tạc của các thế lực thù địch đối với công cuộc đổi mới của đất nước và của tỉnh, góp phần giữ vững ổn định chính trị - xã hội, tạo sự đồng thuận của các tầng lớp Nhân dân trong tỉnh.

Theo đó, kế hoạch triển khai thực hiện các nội dung sau: Triển khai thực hiện văn bản quy phạm pháp luật, văn bản quản lý, chỉ đạo, hướng dẫn về thông tin đối ngoại. Triển khai các hoạt động thông tin, tuyên truyền về công tác thông tin đối ngoại. Tổ chức Triển lãm số về chủ đề “Hoàng Sa, Trường Sa của Việt Nam - Những bằng chứng lịch sử và pháp lý”’. Triển khai Chương trình phối hợp giữa Bộ Thông tin và Truyền thông và Bộ Tư lệnh Bộ đội Biên phòng trong công tác thông tin, truyền thông và thông tin đối ngoại tại khu vực biên giới, biển, hải đảo giai đoạn 2021 – 2030. Tổ chức các hoạt động giao lưu, hợp tác quốc tế. Tổ chức biên soạn và xuất bản các sản phẩm phục vụ công tác thông tin đối ngoại. Tập huấn, bồi dưỡng nghiệp vụ. Cung cấp thông tin cho báo chí về tình hình phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh. Hợp tác truyền thông, quảng bá hình ảnh của tỉnh với cơ quan báo chí Trung ương. Triển khai thực hiện Quyết định số 1191/QĐ-TTg ngày 05/8/2020 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp đổi mới và nâng cao năng lực công tác thông tin, tuyên truyền và thông tin đối ngoại góp phần xây dựng biên giới hòa bình, hữu nghị, hợp tác và phát triển và các Chương trình mục tiêu quốc gia giai đoạn 2021 – 2025. Tổ chức duy trì, giám sát, kiểm tra hoạt động Cụm Thông tin đối ngoại Cửa khẩu Quốc tế Lao Bảo, Cụm Thông tin đối ngoại Cửa khẩu Quốc tế La Lay. Theo dõi và tổng hợp dư luận báo chí trong và ngoài nước về tình hình tỉnh; xây dựng tài liệu lập luận, cung cấp thông tin cho các cơ quan báo chí, phóng viên thường trú báo chí trên địa bàn để giải thích, làm rõ, đấu tranh phản bác các thông tin sai lệch ảnh hưởng uy tín, hình ảnh của tỉnh. Tổ chức các hoạt động trong khuôn khổ Lễ hội Vì Hòa bình năm 2024.

Xem chi tiết

Các tin khác
Chi tiết bài viết tạm thời không có.