Họp Ban chỉ đạo thực hiện Nghị quyết số 42/NQ-CP về triển khai các biện pháp hỗ trợ người dân gặp khó khăn do dịch Covid-19

15:55, Thứ Ba, 23-6-2020

(Web Quảng Trị) Ngày 16/6/2020, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Hoàng Nam chủ trì cuộc họp Ban Chỉ đạo thực hiện Nghị quyết số 42/NQ-CP của Chính phủ về các biện pháp hỗ trợ người dân gặp khó khăn do đại dịch Covid-19.

Tính đến ngày 28/5/2020, trên địa bàn toàn tỉnh đã hoàn thành việc chi trả hỗ trợ cho hơn 139.000 người thuộc diện: người có công với cách mạng, đối tượng bảo trợ xã hội, người thuộc hộ nghèo, hộ cận nghèo do ảnh hưởng Covid - 19 với tổng số tiền gần 138 tỉ đồng.

Trong quá trình chi trả, các cơ quan liên quan cũng đã phối hợp để kiểm tra, xử lý nhanh chóng, kịp thời vụ việc cán bộ thôn nhận 18,2 triệu đồng của 102 hộ dân ở các thôn: Ra Lây, Ra Poong, Sa Trầm (xã Ba Nang, huyện Đakrông) trái quy định. Hiện tại, cán bộ thôn đã hoàn trả lại số tiền thu sai quy định và xin lỗi người dân.

Hiện UBND các huyện, thị xã, thành phố đang tiếp tục khẩn trương chỉ đạo các doanh nghiệp, UBND các xã, phường, thị trấn tích cực rà soát, hướng dẫn lập hồ sơ, thủ tục cho nhóm đối tượng người lao động, người sử dụng lao động, hộ kinh doanh được hỗ trợ theo Quyết định số 15/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ.

Thời gian tới, Ban chỉ đạo đề nghị các Sở ngành liên quan cùng các địa phương tiếp tục tăng cường công tác tuyên truyền Nghị quyết số 42/NQ-CP của Chính phủ và Quyết định số 15/2020/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về các biện pháp hỗ trợ người dân gặp khó khăn do đại dịch Covid-19 trên địa bàn tỉnh. Tăng cường, chỉ đạo, theo dõi, đôn đốc kiểm tra UBND các xã, phường, thị trấn triển khai rà soát và phối hợp với các cơ quan có liên quan thẩm định hồ sơ, thực hiện công khai hóa danh sách đối tượng được hỗ trợ theo trình tự, thủ tục đúng quy định

Phát biểu kết luận hội nghị, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Hoàng Nam ghi nhận nỗ lực của các địa phương trong việc ứng trước quỹ cải cách tiền lương, ngân sách để chi trả, hỗ trợ kịp thời cho các nhóm đối tượng bị ảnh hưởng Covid -19 trong bối cảnh tỉnh chưa nhận được sự hỗ trợ từ Trung ương.

Lãnh đạo UBND tỉnh nhấn mạnh: Nhằm đảm bảo sự công bằng, hài hòa ngoài các đối tượng bị ảnh hưởng do Covid-19 thuộc diện được Chính phủ hỗ trợ; các đối tượng còn lại thực sự bị ảnh hưởng sâu mà chưa được nhận bất kỳ sự hỗ trợ nào trên địa bàn tỉnh cần phải được các sở ban ngành rà soát, lập danh sách, để tỉnh có chính sách riêng nhằm kịp thời tháo gỡ khó khăn cho người dân. Bên cạnh đó cần tiếp tục làm tốt công tác thông tin tuyên truyền, đảm bảo cho tất cả người dân nắm được thông tin về chính sách hỗ trợ đối tượng gặp khó khăn do Covid-19.

Tiến Nhất

Các tin khác