Đại sứ Israel tại Việt Nam thăm và làm việc tại Quảng Trị

15:41, Thứ Ba, 27-4-2021

(Web Qung Tr) Sáng 27/4/2021, các đng chí: Bí thư Tnh y Lê Quang TùngCh tch UBND tnh Võ Văn Hưng đã có bui tiếp và làm vic vi ngài Nadav Eshcar, Đi s đc mnh toàn quyn Nhà nước Israel ti Vit Nam và đoàn công tác.

Ti bui tiếp, ngài Đi s Nadav Eshcar bày t vui mng và gi li cm ơn đến s đón tiếp trng th nng hu ca đng chí Bí thư, Ch tch UBND tnh và các s, ngành liên quan trong chuyến công tác ti Qung Tr ln này. Ngài Đi s cho biết: Israel là mt trong nhng quc gia đng hàng đu v khoa hc công ngh, đc bit là lĩnh vc nông nghip công ngh cao, trong đó có nhiu công ty hot đng hiu qu ti Vit Nam. Như công ty Netafim đã có mt ti Vit Nam 23 năm, đây là công ty hàng đu thế gii v chế to, cung cp nhà kính, thiết b tưới nh git t đng, h thng điu khin và qun lý cây trng đã trin khai thc hin ti nhiu đa phương Vit Nam. Đây cũng là lĩnh vc mà tnh Qung Tr đang quan tâm phát trin nên có th hp tác.

Thay mt lãnh đo tnh Qung Tr, đng chí Bí thư Tnh y Lê Quang Tùng gi li cm ơn đến ngài Đi s và các thành viên trong đoàn đã quan tâm h tr, đng viên kp thi cho người dân vùng b thit hi trên đa bàn tnh trong đt mưa lũ vào tháng 10 năm 2020. Bí thư Tnh y Lê Quang Tùng bày t s ngưỡng m vươn lên ca Israel trong phát trin kinh tế xã hi và tinh thn khi nghip ca người dân. Đng thi mong mun vi nhng kinh nghim, thành công ca Israel, tnh Qung Tr s nhn được s h tr, hp tác t phía Israel, đc bit là trong lĩnh vc khoa hc công ngh, năng lượng và giáo dc.

Đng chí Bí thư Tnh y cũng cho rng vi thin chí ca ngài đi s, Qung Tr s có chương trình c th v nhng vn đ mà hai bên đã trao đi và đ ngh các đơn v đu mi ca tnh Qung Tr sm chun b nhng ni dung liên quan đ có th trin khai trong thi gian sm nht.

Ch tch UBND tnh Qung Tr Võ Văn Hưng cũng đã thông tin tng quan v tình hình kinh tế xã hi ca tnh và cho biết quyết tâm ca tnh trong 5 - 10 năm ti s tr thành tnh phát trin, có th t ch v ngun ngân sách, trong đó xác đnh phát trin công nghip năng lượng tái to, nông nghip công ngh cao là nhng lĩnh vc to đt phá cho tnh. Vi ngun tài nguyên đt đai phong phú, nhiu loi cây con đc sn có thế mnh trong nông nghip và n lc đ tr thành trung tâm năng lượng ca khu vc min Trung, trung tâm sn xut g rng trng ca Vit Nam, vì vy tnh Qung Tr rt mong mun có th hp vi các công ty, nhà đu tư hàng đu ca Israel trong nhng lĩnh vc này. Ch tch UBND tnh Qung Tr cũng cho biết tnh đang n lc đ khi công xây dng cng hàng không, cng nước sâu M Thy và cơ s h tng thiết yếu phc v cho các nhà đu tư, các doanh nghip.

Sau khi nghe gii thiu cũng như nhng đ ngh t tnh Qung Tr, ngài Đi s cho rng nhng lĩnh vc mà tnh Qung Tr đ ngh hp tác đu là thế mnh ca Israel. Mong rng, trong thi gian ti khi hai bên thng nht vic s dng h chiếu vaccine s to điu kin thun li cho vic trao đi trc tiếp nhng vn đ liên quan.  Ngài Đi s cũng đ xut vic t chc hi tho v năng lượng gia hai bên; chuyn giao công ngh trong sn xut nông nghip bng hình thc trc tuyến…

Phm M Hnh

Các tin khác