Bộ Giao thông - Vận tải ủng hộ tỉnh Quảng Trị thực hiện dự án đường bộ cao tốc Cam Lộ- Lao Bảo.

14:16, Thứ Năm, 15-7-2021

(Web Quảng Trị) Bộ Giao thông Vận tải vừa có văn bản ủng hộ UBND tỉnh Quảng Trị là cơ quan có thẩm quyền thực hiện dự án đường bộ cao tốc Cam Lộ - Lao Bảo theo phương thức đối tác công tư. 

Được biết, tuyến cao tốc Cam Lộ- Lao Bảo có chiều dài 70 km, đầu tư theo tiêu chuẩn đường cao tốc 4 làn xe, bề rộng nền đường 17 m với tổng mức đầu tư dự kiến 7.700 tỉ đồng.

Căn cứ quy định tại Luật Đầu tư theo phương thức đối tác công tư (PPP) số 64/2020/QH14 ngày 18/6/2020 thì “trường hợp dự án thuộc phạm vi quản lý của nhiều cơ quan có thẩm quyền, hoặc trong trường hợp thay đổi cơ quan có thẩm quyền, các cơ quan này báo cáo Thủ tướng Chính phủ quyết định giao một cơ quan làm cơ quan có thẩm quyền”. Đồng thời tại Thông báo số 92/TB-VPCP ngày 3/5/2021 của Văn phòng Chính phủ, Thủ tướng chỉ đạo “khuyến khích giao UBND các tỉnh có nguồn lực về ngân sách, năng lực, kinh nghiệm trong quản lý đầu tư để thực hiện nhiệm vụ là cơ quan có thẩm quyền triển khai các dự án đường bộ cao tốc qua địa bàn nhằm chủ động huy động, sử dụng các nguồn lực của địa phương, gắn với trách nhiệm của người đứng đầu, phát huy tính chủ động, tạo điều kiện thuận lợi trong công tác giải phóng mặt bằng và cung cấp nguồn vật liệu xây dựng. Nguyên tắc là triển khai đường bộ cao tốc qua địa phương nào, địa phương đó phải chịu trách nhiệm giải phóng mặt bằng từ nguồn vốn tự có đã được phân bổ, việc hỗ trợ ngân sách trung ương phải được Chính phủ xem xét cân nhắc kỹ và chỉ hỗ trợ một phần”.

Theo Bộ Giao thông Vận tải, đề xuất của UBND tỉnh Quảng Trị về việc nghiên cứu đầu tư, xây dựng hoàn thành tuyến đường bộ cao tốc Cam Lộ - Lao Bảo trong giai đoạn 2026 - 2030 là phù hợp với Quy hoạch đã được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt cũng như Quy hoạch mạng lưới đường bộ thời kỳ 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2050 thuộc quy hoạch ngành kết cấu hạ tầng quốc gia được lập và đã được Hội đồng thẩm định quy hoạch thông qua, đang trình Thủ tướng Chính phủ phê duyệt.

Việc giao UBND tỉnh Quảng Trị là cơ quan có thẩm quyền thực hiện dự án đường bộ cao tốc Cam Lộ - Lao Bảo theo hình thức đối tác công tư (PPP) là phù hợp với chủ trương của Đảng, Chính phủ và quy định pháp luật. Vì vậy, Bộ Giao thông Vận tải thống nhất và đề nghị UBND tỉnh Quảng Trị báo cáo Thủ tướng Chính phủ xem xét quyết định. 

Phạm Mỹ Hạnh

Các tin khác