Hội thảo “Đô thị công nghiệp gắn với nhà ở công nhân”

10:5, Thứ Bảy, 1-1-2022

(Web Quảng Trị) Ngày 31/12/2021, tại Hà Nội, Liên hiệp các Hội khoa học kỹ thuật Việt Nam và Tổng hội Xây dựng đồng chủ trì hội thảo “Đô thị công nghiệp gắn với nhà ở công nhân”. Tham dự tại điểm cầu tỉnh Quảng Trị có Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lê Đức Tiến cùng đại diện lãnh đạo các sở, ban ngành liên quan.

Tại hội thảo, các đại biểu đã tập trung thảo luận nhằm nêu rõ thực trạng quá trình quy hoạch, đầu tư và phát triển khu công nghiệp gắn với quá trình phát triển đô thị, kinh tế xã hội của khu vực, của địa phương; thực trạng về công tác quản lý, tổ chức đời sống tinh thần, vật chất của công nhân tại các khu công nghiệp ở nước ta hiện nay. Đồng thời giới thiệu một số mô hình quy hoạch phát triển đô thị công nghiệp gắn với quản lý, tổ chức đời sống công nhân của các nước trên thế giới, đề xuất một số giải pháp quy hoạch phát triển công nghiệp, gắn với đô thị công nghiệp và quản lý, tổ chức đời sống của công nhân.

Mặc dù, Nhà nước đã có hàng loạt cơ chế, chính sách phát triển nhà ở cho công nhân lao động tại các khu công nghiệp nhằm đảm bảo đời sống vật chất và tinh thần cho đội ngũ công nhân. Tuy nhiên, nguồn cung nhà ở xã hội, nhà ở công nhân chưa đáp ứng được nhu cầu. Tính đến thời điểm cuối tháng 9/2021, trên địa bàn cả nước đã hoàn thành 266 dự án nhà ở xã hội khu vực đô thị, nhà ở cho công nhân quy mô xây dựng khoảng hơn 142.000 căn, với tổng diện tích hơn 7.100.000m2 (đạt khoảng 56,8% so với mục tiêu đề ra trong Chiến lược phát triển nhà ở quốc gia đến năm 2020 mặc dù đã gần hết năm 2021). Tại nhiều đô thị có các khu công nghiệp phát triển ở khu vực ven đô thì hệ thống nhà ở công nhân thiếu tiện ích đô thị, hạ tầng xã hội vì nằm xa các trung tâm đô thị. Phần lớn quy hoạch không gian và thiết kế công trình, lựa chọn vị trí xây dựng nhà ở cho công nhân không phù hợp và có rất ít nhà đầu tư bất động sản quan tâm…

Bên cạnh đó, nhiều đại biểu cũng cho rằng, để thu hút công nhân lao động được tiếp cận với nhà ở xã hội, cần nâng cao chất lượng nhà ở xã hội, có cơ cấu sản phẩm nhà cho thuê phù hợp với nhu cầu của người lao động. Đồng thời, quy hoạch phát triển khu công nghiệp phải gắn kết với khu đô thị có đầy đủ hạ tầng kỹ thuật, hạ tầng xã hội và nhà ở cho công nhân. Bảo đảm các điều kiện hạ tầng kỹ thuật, hạ tầng xã hội, thiết yếu về giao thông, y tế, giáo dục, văn hóa trong các dự án xây dựng nhà ở xã hội ở đô thị và khu công nghiệp.

Tại Quảng Trị, đối với việc phát triển nhà ở xã hội, nhà ở cho công nhân: Sở Xây dựng đã tích cực, chủ động phối hợp với các cơ quan liên quan, tổ chức rà soát các đồ án quy hoạch, dự án đầu tư nhằm bổ sung quỹ đất phát triển nhà ở xã hội, nhà ở cho công nhân tại các đô thị, Khu Công nghiệp trên địa bàn tỉnh. Đồng thời, thực hiện xúc tiến, kêu gọi, xúc tiến một số dự án đầu tư xây dựng nhà ở công nhân. Đến nay, trên địa bàn tỉnh đang triển khai quy hoạch chi tiết xây dựng 1 khu nhà ở công nhân trong Khu Kinh tế Đông Nam tỉnh, với quy mô 6 ha và nhiều quỹ đất nhà ở xã hội tại thành phố Đông Hà. Sở Xây dựng cũng đang tích cực phối hợp với Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam và các đơn vị liên quan chuẩn bị triển khai dự án Thiết chế công đoàn tại Khu Công Nghiệp Nam Đông Hà.

Phạm Mỹ Hạnh

Các tin khác