Triển khai Chương trình mỗi xã một sản phẩm và phát triển du lịch nông thôn trong xây dựng nông thôn mới

16:57, Thứ Sáu, 9-9-2022

(Web Quảng Trị) Ngày 9/9/2022, Bộ Nông nghiệp và PTNT tổ chức Hội nghị trực tuyến triển khai Chương trình mỗi xã một sản phẩm (OCOP) và Chương trình phát triển du lịch nông thôn trong xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2021 - 2025. Tham dự tại điểm cầu Quảng Trị có đại diện lãnh đạo Sở Nông nghiệp và PTNT cùng các ngành chức năng liên quan.

Sau hơn 4 năm triển khai, Chương trình OCOP đã có sự lan tỏa mạnh mẽ, được triển khai đồng bộ, rộng khắp, được tất cả các địa phương chủ động triển khai một cách hiệu quả và quyết liệt. Đến ngày 31/8/2022, tất cả 63/63 tỉnh, thành phố đã tổ chức đánh giá, phân hạng sản phẩm.

Cả nước đã có 8.478 sản phẩm OCOP đạt 3 sao trở lên, trong đó 65,4% sản phẩm 3 sao, 33,4% sản phẩm 4 sao. Đã có hơn 4.351 chủ thể OCOP, trong đó có 38,3% là hợp tác xã, 26% là doanh nghiệp, 33,3% là cơ sở sản xuất/hộ kinh doanh, còn lại là tổ hợp tác có sản phẩm OCOP đạt từ 3 sao trở lên. Đặc biệt, có 65 sản phẩm OCOP về dịch vụ du lịch cộng đồng và điểm du lịch.

Hội nghị trực tuyến cũng đã triển khai Chương trình phát triển du lịch nông thôn trong xây dựng nông thôn mới 2021 – 2025. Một trong những nhiệm vụ trọng tâm của Chương trình Mục tiêu Quốc gia xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2021-2025 là tập trung phát triển kinh tế, nâng cao đời sống của người dân nông thôn, chuyển đổi tư duy từ sản xuất nông nghiệp sang phát triển kinh tế. Qua đó, Chương trình phát triển du lịch giai đoạn 2021-2025 được xác định là một trong những giải pháp, nhiệm vụ trọng tâm nhằm phát triển kinh tế nông thôn, gắn với xây dựng nông thôn mới.

Chương trình đề ra 5 nhiệm vụ chính là nâng cấp, đầu tư phát triển điểm du lịch nông thôn gắn với việc thực hiện các tiêu chí xây dựng nông thôn mới; phát triển sản phẩm du lịch nông thôn mang đặc trưng vùng, miền; phát triển nguồn nhân lực du lịch nông thôn có chất lượng; truyền thông, xúc tiến quảng bá du lịch nông thôn; xây dựng và triển khai các mô hình thí điểm về phát triển du lịch nông thôn theo hướng du lịch xanh, có trách nhiệm và bền vững.

Phát biểu tại hội nghị, Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và PTNT Lê Minh Hoan nhấn mạnh việc thực hiện Chương trình OCOP và phát triển du lịch nông thôn gắn với xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2021 – 2025 nhằm tiếp tục khơi dậy tiềm năng, lợi thế, giá trị văn hóa để tạo không gian phát triển kinh tế, giá trị cố kết cộng đồng; thúc đẩy phát triển kinh tế nông nghiệp, nông thôn.

Việc triển khai các Chương trình cần linh hoạt, phù hợp với tiềm năng, lợi thế phát triển sản phẩm, điểm du lịch nông thôn gắn với xây dựng nông thôn mới từng địa phương; sắp xếp, tổ chức theo hướng tinh gọn, hiệu quả, gắn kết chặt chẽ với tổ chức triển khai Chương trình Mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới. Qua đó, nâng cao chất lượng đời sống vật chất, tinh thần của người dân nông thôn, góp phần chuyển dịch cơ cấu kinh tế; tạo dấu ấn về phát triển nông nghiệp, nông thôn bền vững...

Dịp này, Văn phòng điều phối NTM Trung ương cũng công bố quyết định của Bộ trưởng Nông nghiệp và PTNT về công nhận sản phẩm OCOP Quốc gia năm 2020.

Tiến Nhất

Các tin khác