Kỷ niệm 20 năm thành lập Sở Tài nguyên và Môi trường

7:4, Thứ Bảy, 16-9-2023

(Cổng TTĐT) Ngày 15/9, Sở Tài nguyên và Môi trường (TN&MT) tổ chức lễ kỷ niệm 20 năm ngày thành lập 16/9 (2003 – 2023). Đến dự có Thứ trưởng Bộ TN&MT Lê Minh Ngân; Về phía tỉnh có: Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Nguyễn Đăng Quang; Phó Chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh Lê Quang Chiến; Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Hà Sỹ Đồng; Chủ tịch UBMTTQ VN tỉnh Đào Mạnh Hùng.

Ngày 16/9/2003, Sở TN&MT tỉnh Quảng Trị được thành lập theo Quyết định số 1943/QĐ-UB của UBND tỉnh với nòng cốt là Sở Địa chính và hợp nhất các bộ phận của các sở quản lý liên quan đến TN&MT.

Sau 20 năm hình thành và phát triển, Sở TN&MT đã có 4 lần điều chỉnh, bổ sung quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức để phù hợp với tình hình thực tế và quy định chung của bộ, ngành, địa phương. Bộ máy của sở hiện có 7 đơn vị chuyên môn và 4 đơn vị sự nghiệp trực thuộc với 410 công chức viên chức, người lao động.

Trên cơ sở chức năng, nhiệm vụ được giao, Sở TN&MT đã kịp thời tham mưu Tỉnh uỷ, HĐND, UBND tỉnh ban hành nhiều văn bản chỉ đạo và cụ thể hóa các quy định của trung ương phù hợp với tình hình thực tế của địa phương; góp phần nâng cao hiệu lực, hiệu quả trong việc thực thi pháp luật về lĩnh vực TN&MT, đặc biệt là tăng cường công tác quản lý nhà nước về TN&MT trên địa bàn đạt được nhiều kết quả đáng ghi nhận.

Giám đốc Sở TN&MT Nguyễn Trường Khoa đọc diễn văn tại lễ kỷ niệm 

Đối với công tác quản lý đất đai đã thực hiện thẩm định, trình phê duyệt Quy hoạch sử dụng đất (SDĐ), Kế hoạch SDĐ hằng năm cho 10/10 đơn vị cấp huyện. Xây dựng bảng giá đất, thực hiện công tác kiểm kê, thống kê đất đai định kỳ.

Đã cơ bản hoàn thành công tác cấp giấy chứng nhận cho tổ chức, hộ gia đình, cá nhân, đạt 93,41% so với diện tích cần cấp giấy. Trong đó: hộ gia đình, cá nhân đạt 89,9%; tổ chức đạt 96,26% so với diện tích cần cấp giấy.

Tích cực thực hiện công tác thẩm định phương án bồi thường giải phóng mặt bằng để có quỹ đất phục vụ các công trình, dự án; nhiều dự án lớn đã khởi công xây dựng, bước đầu tạo được niềm tin cho nhà đầu tư, nhiều khu đô thị mới được hình thành như: Khu đô thị Nam Đông Hà, Khu đô thị Bắc sông Hiếu, Khu đô thị phía Đông đường Thành Cổ.

Từ năm 2018 - 2022, Trung tâm Phát triển quỹ đất tỉnh đã thực hiện và nộp ngân sách tỉnh tiền thu từ đấu giá QSD đất trên 1.748 tỉ đồng, số thu trung bình hằng năm gần 350 tỉ đồng… Đến nay, tỉ lệ chất thải rắn sinh hoạt được thu gom, xử lý đạt 92,24%; 10/10 huyện, thị xã, thành phố đều có khu xử lý chất thải rắn sinh hoạt. Hình thành được mạng lưới quan trắc TN&MT. Thiết lập trung tâm tiếp nhận và xử lý số liệu quan trắc môi trường tự động, liên tục...

Với những thành tích đạt được, Sở TN&MT đã được Chủ tịch nước tặng thưởng Huân chương Lao động hạng Nhì; bằng khen của Chính phủ và cờ thi đua; bằng khen của Bộ TN&MT. Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh cũng ghi nhận và tặng nhiều bằng khen, cờ thi đua cho những đóng góp của ngành trong công cuộc xây dựng và phát triển KT-XH của địa phương.

Thời gian tới, Sở TN&MT tiếp tục tập trung tham mưu xây dựng các cơ chế, chính sách thực thi pháp luật tại địa phương; tăng cường công tác tuyên truyền, phổ biến pháp luật. Nâng cao hiệu quả các hoạt động quản lý tài nguyên, bảo vệ môi trường và chủ động ứng phó với biến đổi khí hậu. Ứng dụng công nghệ thông tin trong tác nghiệp, điều hành, đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính, cải thiện chỉ số tiếp cận đất đai và các chỉ số PCI, PAPI, PARINDEX, SIPAS. Quyết tâm hoàn thành và vượt các chỉ tiêu về TN&MT mà Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVII, nhiệm kỳ 2020-2025 đã đề ra.

Phát biểu tại buổi lễ, Thứ trưởng Bộ TN&MT Lê Minh Ngân đề nghị UBND tỉnh chỉ đạo để toàn ngành TN&MT tỉnh Quảng Trị xác định những việc quan trọng, cấp bách, cần giải quyết kịp thời kiến nghị, đề xuất UBND tỉnh chỉ đạo xử lý hiệu quả, đảm bảo quy định pháp luật.

Thúc đẩy bộ máy hành chính vận hành hiệu quả với phương châm sáng tạo, hành động, phục vụ người dân, doanh nghiệp, tăng cường công tác kiểm tra, giám sát, phòng chống tham nhũng, tiêu cực nhất là trong lĩnh vực nhạy cảm.

Chú trọng nâng cao hiệu quả sử dụng các nguồn tài nguyên thiên nhiên khắc phục những hạn chế nhất là trong lĩnh vực đất đai, khoáng sản, chủ động tham mưu giúp UBND tỉnh tổ chức lập, phê duyệt, điều chỉnh quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất, bảo đảm bố trí quỹ đất hợp lý cho phát triển kết cấu hạ tầng, công nghiệp, thương mại và xây dựng các khu đô thị, xây dựng nông thôn mới đảm bảo đồng bộ.

Đẩy mạnh chuyển đổi số, hoàn thành xây dựng và khai thác vận hành cơ sở dữ liệu TN&MT, đặc biệt là cơ sở dữ liệu đất đai. Đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính theo hướng tiếp cận quản lý đa mục tiêu, khuyến khích đổi mới sáng tạo, áp dụng khoa học công nghệ trong ngành TN&MT.

Tại buổi lễ, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Hà Sỹ Đồng đề nghị ngành TN&MT tập trung tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc, nâng cao hiệu lực, hiệu quả công tác quản lý nhà nước trong lĩnh vực được giao; nghiên cứu các chính sách đặc thù phù hợp với tình hình của địa phương, trong đó tập trung vào công tác giải phóng mặt bằng để triển khai các dự án trọng điểm, động lực của tỉnh để tạo bứt phá, góp phần thực hiện thắng lợi các mục tiêu kế hoạch phát triển KT-XH 5 năm giai đoạn 2021-2025 của tỉnh.

Chủ động phối hợp với các Sở, ngành, địa phương để triển khai có hiệu quả quy hoạch tỉnh sau khi được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt, đảm bảo chỉ tiêu, cơ cấu sử dụng đất, phù hợp với định hướng, kịch bản phát triển KT-XH của địa phương theo từng giai đoạn cụ thể.

Tăng cường công tác quản lý tài nguyên và bảo vệ môi trường, đảm bảo hài hòa giữa phát triển kinh tế và bảo vệ tài nguyên môi trường, hướng tới phát triển bền vững cả 3 mặt kinh tế - xã hội và môi trường...

Trao tặng Kỷ niệm chương “Vì sự nghiệp TN&MT” cho các cá nhân ở tỉnh Quảng Trị

Thứ trưởng Bộ TN&MT Lê Minh Ngân trao Bằng khen của Bộ trưởng Bộ TN&MT cho các cá nhân thuộc Sở TN&MT Quảng Trị

Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Hà Sỹ Đồng trao Bằng khen của Chủ tịch UBND tỉnh cho Sở TN&MT Quảng Trị

Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Hà Sỹ Đồng trao Bằng khen của Chủ tịch UBND tỉnh cho các cá nhân thuộc Sở TN&MT Quảng Trị

Dịp này, Bộ TN&MT đã tặng Kỷ niệm chương “Vì sự nghiệp TN&MT” cho các cá nhân ở tỉnh Quảng Trị vì có thành tích góp phần xây dựng và phát triển ngành TN&MT; UBND tỉnh tặng bằng khen cho 2 tập thể và 5 cá nhân; Sở TN&MT tặng giấy khen cho nhiều cá nhân và tập thể đạt thành tích xuất sắc trong phong trào thi đua lập thành tích nhân kỷ niệm 20 năm thành lập Sở TN&MT.

Tiến Nhất

Các tin khác