UBND tỉnh Quảng Trị làm việc với thành phố Đông Hà

8:32, Thứ Ba, 14-11-2023

(Cổng TTĐT) Chiều ngày 13/11/2023, UBND tỉnh Quảng Trị đã tổ chức buổi làm việc với thành phố Đông Hà về đánh giá giữa nhiệm kỳ tình hình thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội và quốc phòng an ninh. 

Các đồng chí: Võ Văn Hưng, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh; Hà Sỹ Đồng, UVTV Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh; Phó Chủ tịch UBND tỉnh Hoàng Nam đã chủ trì buổi làm việc. Tham dự còn có các đồng chí trong Ban Thường vụ Tỉnh ủy cùng đại diện lãnh đạo các sở, ban ngành, đơn vị, liên quan.

Tại buổi làm việc, lãnh đạo UBND thành phố Đông Hà cho biết, trong điều kiện kinh tế vẫn còn nhiều khó khăn, đặc biệt do tác động của dịch bệnh Covid-19, song với nỗ lực phấn đấu của cả hệ thống chính trị, tình hình kinh tế của thành phố có bước chuyển biến tích cực. Tốc độ tăng trưởng kinh tế bình quân đạt 11,29% năm; cơ cấu kinh tế tiếp tục chuyển dịch đúng hướng (tính đến hết năm 2022 tỷ trọng Dịch vụ - Công nghiệp, xây dựng - Nông nghiệp là: 64,1% -34,8% - 1,1%); thương mại dịch vụ khẳng định là lĩnh vực mũi nhọn, công nghiệp là động lực, nông nghiệp theo hướng nông nghiệp đô thị, sản xuất hàng hóa.

Toàn cảnh buổi làm việc

Thu ngân sách trên địa bàn đạt được kết quả tích cực, tổng thu ngân sách trên địa bàn sau khi loại trừ tiền sử dụng đất tăng bình quân giai đoạn 2021-2022 là 31,2%/năm, đặc biệt năm 2022 là năm đầu tiên thành phố đã tự cân đối được chi thường xuyên theo tiêu chí đô thị loại II.

Công tác quy hoạch, quản lý đô thị và phát triển không gian, kiến trúc cảnh quan được chú trọng triển khai thực hiện; huy động các nguồn lực để đầu tư xây dựng kết cấu hạ tầng, công tác trang trí đường phố kết hợp chỉnh trang đô thị đã được quan tâm thực hiện từ đó làm cho bộ mặt đô thị ngày càng khang trang, sáng - xanh - sạch - đẹp. Củng cố xây dựng thế trận quốc phòng toàn dân gắn với thế trận an ninh Nhân dân ngày càng vững chắc; xây dựng lực lượng vũ trang trong sạch vững mạnh.

Giám đốc sở Xây dựng Nguyễn Thanh Hải phát biểu tại buổi làm việc

Công tác quy hoạch, quản lý đô thị, tài nguyên môi trường, giải phóng mặt bằng đạt kết quả tích cực; tăng cường xây dựng kết cấu hạ tầng và chỉnh trang đô thị đồng bộ đạt tiêu chí đô thị loại II, hướng đến xây dựng thành phố thông minh.

Lĩnh vực văn hóa xã hội phát triển khá toàn diện; quan tâm chăm lo, phát triển giáo dục - đào tao, văn hóa và thể dục thể thao; bảo vệ, chăm sóc sức khỏe của Nhân dân và chính sách dân số -KHHGĐ; đảm bảo an sinh xã hội.

Nhiệm vụ giải pháp trong thời gian tới được thành phố Đông Hà xác định là tiếp tục phát triển kinh tế theo hướng bền vững, huy động và sử dụng hiệu quả nguồn lực đầu tư; Nâng cao chất lượng công tác quản lý đô thị; xây dựng kết cấu hạ tầng và chỉnh trang đô thị đồng bộ đạt tiêu chí đô thị loại II, hướng đến xây dựng thành phố thông minh; Nâng cao chất lượng nguồn nhân lực; phát triển văn hóa, xây dựng văn minh đô thị; đảm bảo an sinh xã hội, nâng cao đời sống Nhân dân; Nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước; xây dựng chính quyền điện tử, đô thị thông minh và chuyển đổi số; Đảm bảo quốc phòng - an ninh, đảm bảo an ninh chính trị, tạo môi trường ổn định để phát triển kinh tế - xã hội…

Giám đốc sở Công thương Nguyễn Trường Khoa phát biểu tại buổi làm việc

Tại buổi làm việc, lãnh đạo thành phố Đông Hà đã nêu các kiến nghị, đề xuất đến UBND tỉnh và lãnh đạo các sở, ban ngành ưu tiên bố trí, phân bổ nguồn ngân sách địa phương, nhất là trong kế hoạch đầu tư công trung hạn của tỉnh và nguồn ngân sách Trung ương hỗ trợ; tạo điều kiện thuận lợi để thành phố Đông Hà thu hút các nguồn vốn ODA nhằm triển khai các dự án có quy mô lớn, mang tính đột phá, mở rộng không gian đô thị; tiếp tục rà soát, điều chuyển, đẩy mạnh phân cấp quản lý thuế đối với một số doanh nghiệp sản xuất, kinh doanh trên địa bàn thành phố có nguồn thu ổn định cho Chi cục thuế khu vực Đông Hà - Cam Lộ quản lý thu thuế; hoàn thành Đề án rà soát quỹ đất công ích và các loại đất nông nghiệp khác do cấp xã quản lý trên địa bàn toàn tỉnh, làm cơ sở cho UBND cấp huyện triển khai quản lý sử dụng theo quy định; tổ chức kiểm tra, đánh giá hiệu quả của dự án để có phương án chấm dứt dự án, thu hồi diện tích đất đã cho thuê đối với các trường hợp dự án đã ngừng hoạt động trong thời gian dài, các dự án không thực hiện, để thu hút đầu tư đối với các nhà đầu tư khác có nhu cầu trên địa bàn thành phố; quan tâm ưu tiên phân bổ biên chế cho UBND thành phố…

Tham gia ý kiến phát biểu, các đồng chí trong Ban Thường vụ Tỉnh ủy, lãnh đạo UBND tỉnh, lãnh đạo các sở, ban ngành đã phân tích, chỉ ra những lợi thế, điểm mạnh cần phát huy của Thành phố và cũng chỉ ra những điểm bất lợi, hạn chế cần khắc phục để giúp Đông Hà phát triển toàn diện hơn trong thời gian tới.

Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Hà Sỹ Đồng phát biểu tại buổi làm việc

Phát biểu kết luận tại buổi làm việc, Chủ tịch UBND tỉnh Võ Văn Hưng đánh giá cao và biểu dương sự nỗ lực, cố gắng của lãnh đạo thành phố Đông Hà trong việc lãnh đạo, chỉ đạo triển khai các nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội thời gian qua với nhiều kết quả đáng ghi nhận.

Về nhiệm vụ giải pháp trong thời gian tới, Chủ tịch UBND tỉnh Võ Văn Hưng đề nghị Thành phố tiếp tục bám sát mục tiêu, chỉ tiêu, nhiệm vụ đề ra theo Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVII, Nghị quyết Đại hội Đảng bộ thành phố lần thứ XIII và các văn bản lãnh đạo, chỉ đạo của trung ương, của tỉnh từ đầu nhiệm kỳ đến nay để tiếp tục đề ra giải pháp căn cơ, quyết liệt, nhất là tập trung tháo gỡ đối với những điểm nghẽn, những chỉ tiêu dự báo khó đạt. Tranh thủ mọi nguồn lực, tạo sự đột phá trong đầu tư xây dựng kết cấu hạ tầng kỹ thuật đồng bộ gắn với xây dựng đô thị thông minh, tiếp tục hoàn thiện và nâng cao chất lượng các tiêu chí đô thị loại II.

Chủ tịch UBND tỉnh Võ Văn Hưng phát biểu kết luận buổi làm việc

Sớm hoàn thiện Đồ án điều chỉnh quy hoạch phân khu các phường theo đồ án điều chỉnh quy hoạch chung thành phố Đông Hà đến năm 2045. Đẩy mạnh công tác lập quy hoạch chi tiết để thực hiện dự án, chỉnh trang đô thị và phục vụ công tác kêu gọi đầu tư. Sắp xếp kiện toàn tổ chức bộ máy tinh gọn, hiệu quả trong từng cơ quan, đơn vị. Đẩy mạnh cải cách hành chính, ứng dụng mạnh mẽ công nghệ thông tin trong công tác chỉ đạo điều hành…

Về các kiến nghị đề xuất của thành phố Đông Hà, Chủ tịch UBND tỉnh Võ Văn Hưng giao các sở, ban ngành liên quan nghiên cứu, tham mưu UBND tỉnh trình cấp có thẩm quyền xem xét, hỗ trợ thành phố theo lộ trình, phù hợp với khả năng cân đối ngân sách…

Phạm Mỹ Hạnh

Các tin khác