Lãnh đạo UBND tỉnh thăm, chúc mừng 78 năm ngày truyền thống ngành Nông nghiệp và PTNT

16:31, Thứ Ba, 14-11-2023

(Cổng TTĐT) Ngày 14/11, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Hà Sỹ Đồng đã đến thăm tặng hoa, chúc mừng Sở Nông nghiệp và PTNT nhân kỷ niệm 78 năm ngày truyền thống ngành Nông nghiệp và PTNT Việt Nam (14/11/1945 - 14/11/2023).

Trong những năm qua, ngành Nông nghiệp và PTNT tỉnh đã tập trung thực hiện các nghị quyết của Trung ương, địa phương về nông nghiệp, nông thôn. Tập trung đẩy mạnh thực hiện chuyển đổi cơ cấu cây trồng, áp dụng kỹ thuật công nghệ mới vào sản xuất, góp phần nâng cao giá trị, hiệu quả trong sản xuất nông nghiệp, tập trung phát triển sản phẩm OCOP. Đến nay, toàn tỉnh có 115 sản phẩm OCOP, trong đó có 42 sản phẩm đạt 4 sao, 73 sản phẩm đạt 3 sao.

Chương trình mục tiêu Quốc gia xây dựng nông thôn mới trên địa bàn tỉnh đã trở thành phong trào sâu rộng và đạt kết quả đáng khích lệ, đã có 69/101 xã đã đạt chuẩn nông thôn mới; trong đó có 9 xã đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao; tạo cảnh quan khang trang sạch đẹp cho khu vực nông thôn, phục vụ tốt đời sống sinh hoạt của người dân, tạo điều kiện thuận lợi cho sản xuất phát triển.

Năm 2024, nhiều mục tiêu cơ bản của ngành dự kiến sẽ đạt và vượt kế hoạch đề ra, góp phần ổn định kinh tế, xã hội, chính trị trên địa bàn; nông nghiệp tiếp tục khẳng định vị thế là “bệ đỡ” của nền kinh tế.

Dịp này, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Hà Sỹ Đồng chúc mừng cán bộ, công chức, viên chức, người lao động Sở Nông nghiệp và PTNT nói riêng, ngành nông nghiệp toàn tỉnh nói chung sức khỏe, tích cực tham mưu Tỉnh ủy, UBND tỉnh thực hiện thắng lợi nhiệm vụ kế hoạch sản xuất nông nghiệp qua từng năm.

Tiếp tục thực hiện có hiệu quả mục tiêu tái cơ cấu nông nghiệp gắn với xây dựng nông thôn mới theo hướng phát triển nông nghiệp xanh, tuần hoàn, bền vững. Chú trọng phát triển sản xuất và hình thành các chuỗi liên kết sản xuất, các vùng sản xuất hàng hóa lớn, ứng dụng công nghệ cao. Phát huy tiềm năng lợi thế vùng miền, đẩy mạnh công tác chế biến, bảo quản, chứng nhận, xây dựng và phát triển thương hiệu nông sản của tỉnh.

Tiến Nhất

Các tin khác
Chi tiết bài viết tạm thời không có.