UBND tỉnh rà soát dự thảo Quy định quản lý, bảo vệ hành lang bảo vệ bờ biển tỉnh Quảng Trị

22:5, Thứ Tư, 15-11-2023

(Cổng TTĐT) Ngày 15/11, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Hà Sỹ Đồng chủ trì cuộc họp với các sở, ban ngành liên quan để nghe báo cáo việc rà soát dự thảo Quy định về quản lý, bảo vệ hành lang bảo vệ bờ biển tỉnh Quảng Trị.

Dự thảo Quy định về quản lý, bảo vệ hành lang bảo vệ bờ biển tỉnh Quảng Trị có 4 chương, 11 điều với mục tiêu quản lý hành lang bảo vệ bờ biển nhằm bảo vệ hệ sinh thái, duy trì giá trị dịch vụ của hệ sinh thái và cảnh quan tự nhiên ở vùng bờ; giảm thiểu sạt lở bờ biển, ứng phó với biến đổi khí hậu, nước biển dâng; bảo đảm quyền tiếp cận của người dân với biển.

Quá trình xây dựng, dự thảo đã lấy ý kiến của Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh, các cơ quan, đơn vị có liên quan và đăng tải trên Cổng thông tin điện tử tỉnh Quảng Trị theo đúng quy định. Đến nay, Sở Tài nguyên và Môi trường đã nhận 13 văn bản tham gia ý kiến của các cơ quan, đơn vị.

Qua rà soát, có một số dự án nằm trong hành lang bảo vệ bờ biển bị hạn chế đầu tư xây dựng như dự án Khu đô thị - du lịch sinh thái, nghỉ dưỡng và dịch vụ phụ trợ Khu kinh tế Đông Nam (giai đoạn 1) của Công ty Cổ phần Đầu tư Hacom Holdings; dự án Khu nghỉ dưỡng Eden Charm tại xã Vĩnh Thái, huyện Vĩnh Linh của Công ty Cổ phần DoBF.

Một số dự án nằm trong hành lang bảo vệ bờ biển vẫn được triển khai đầu tư xây dựng hạ tầng theo quy định của Luật Tài nguyên, môi trường biển và hải đảo như Khu bến cảng Mỹ Thủy, Trung tâm điện lực của Khu kinh tế Đông Nam Quảng Trị, dự án Trung tâm Điện khí LNG Hải Lăng. Bên cạnh đó, có nhiều dự án không nằm trong hành lang bảo vệ bờ biển.

Kết luận cuộc họp, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Hà Sỹ Đồng yêu cầu cơ quan chủ trì soạn thảo là Sở Tài nguyên và Môi trường tiếp thu các ý kiến, tiếp tục rà soát, hoàn thiện dự thảo nhằm đảm bảo tính pháp lý, thực tiễn cho các dự án hiện hữu và sẽ triển khai trong khu vực bờ biển trên địa bàn tỉnh nhằm thu hút đầu tư, phát triển kinh tế xã hội, đảm bảo quốc phòng an ninh.

Quá trình rà soát cần đối chiếu, viện dẫn đúng các quy định pháp luật chuyên ngành, đặc biệt là các văn bản luật có hiệu lực trong năm 2024 và các văn bản luật mà Quốc hội đang cho ý kiến, chuẩn bị thông qua trong thời gian tới.

Tiến Nhất

Các tin khác