Phiên họp toàn thể lấy ý kiến các dự thảo Tờ trình của UBND tỉnh và dự thảo Nghị quyết của HĐND tỉnh

18:1, Thứ Bảy, 18-11-2023

(Cổng TTĐT) Ngày 18/11, UBND tỉnh tổ chức phiên họp toàn thể tham gia ý kiến đối với các dự thảo Tờ trình của UBND tỉnh và dự thảo Nghị quyết của HĐND tỉnh trình Kỳ họp thứ 21, HĐND tỉnh khóa VIII. Chủ tịch UBND tỉnh Võ Văn Hưng và Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Hà Sỹ Đồng, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Hoàng Nam chủ trì phiên họp.

Tại phiên họp, các đại biểu thảo luận, cho ý kiến 29 nội dung trình kỳ họp thứ 21 HĐND tỉnh khóa VIII, gồm: 14 Báo cáo theo luật định; 15 Tờ trình và dự thảo Nghị quyết về các lĩnh vực: quy hoạch, đầu tư công, tài chính, tài nguyên - môi trường, nông nghiệp - PTNT, nội vụ, an sinh xã hội, dân tộc và miền núi.

Phát huy tinh thần trách nhiệm, các đại biểu đã đã tham gia đóng góp ý kiến vào các nội dung: Tổ chức thực hiện kịp thời, đồng bộ, hiệu quả các chính sách, giải pháp điều hành của Chính phủ về tăng cường ổn định kinh tế vĩ mô, kiểm soát lạm phát, đảm bảo các cân đối lớn của nền kinh tế.

Điều hành tín dụng hỗ trợ phục hồi tăng trưởng, tạo điều kiện thuận lợi để người dân và doanh nghiệp tiếp cận tín dụng ngân hàng. Tích cực tìm các giải pháp thúc đẩy phát triển sản xuất, nuôi dưỡng và tăng nguồn thu cho ngân sách địa phương.

Đẩy mạnh cơ cấu lại nền kinh tế gắn với đổi mới mô hình tăng trưởng, nâng cao năng suất, chất lượng, hiệu quả và sức cạnh tranh, tăng cường sức chống chịu của nền kinh tế. Huy động, sử dụng có hiệu quả các nguồn lực đầu tư của nền kinh tế.

Đẩy nhanh tiến độ thực hiện quy hoạch, các dự án đầu tư, đặc biệt là các dự án, công trình trọng điểm. Hoàn thiện các thủ tục để triển khai thi công dự án Cảng hàng không Quảng Trị, Đường tránh phía Đông TP. Đông Hà, Đường bộ cao tốc Cam Lộ - Lao Bảo... Tập trung đầu tư hạ tầng nông nghiệp, nông thôn; đầu tư các công trình phúc lợi xã hội; hỗ trợ đầu tư hạ tầng du lịch... 

Tập trung tháo gỡ vướng mắc liên quan khai đất san lấp, công bố giá vật liệu xây dựng sát giá thị trường; tăng cường giám sát việc chấp hành các quy định trong quản lý, giải ngân vốn đầu tư công. Tiếp tục thực hiện các giải pháp cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh, phát triển doanh nghiệp. 

Tiếp tục triển khai việc xây dựng, vận hành và nâng cao hiệu quả Cổng dịch vụ công tỉnh và Hệ thống thông tin một cửa điện tử tỉnh. Nâng cao chất lượng và sử dụng hiệu quả nguồn nhân lực, giáo dục đào tạo; đẩy mạnh đổi mới sáng tạo, ứng dụng và phát triển mạnh mẽ khoa học, công nghệ.

Đẩy mạnh công tác xây dựng, nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước; xây dựng Chính phủ điện tử hướng tới Chính phủ số, nền kinh tế số và xã hội số; cải cách hành chính tư pháp; phòng, chống tham nhũng; thực hành tiết kiệm, chống lãng phí và giải quyết khiếu nại, tố cáo…

Phát biểu tại phiên họp, Chủ tịch UBND tỉnh Võ Văn Hưng đã đánh giá sơ bộ tình hình và kết quả thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội và bảo đảm quốc phòng an ninh thời gian qua.

Theo số liệu dự ước có 13/18 chỉ tiêu kinh tế - xã hội chủ yếu đã được thực hiện đạt và vượt kế hoạch; có 3/18 chỉ tiêu tiệm cận với kế hoạch đề ra (Tổng vốn đầu tư toàn xã hội; Thu ngân sách trên địa bàn; Tổng mức bán lẻ hàng hóa và dịch vụ) và có 2/18 chỉ tiêu là Tốc độ tăng trưởng GRDP và GRDP bình quân đầu người Tổng Cục Thống kê chưa công bố.

Đã thực hiện hoàn thành một số nhiệm vụ quan trọng, nổi bật như: Quy hoạch tỉnh thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050; Cơ sở hạ tầng thiết yếu đã được bổ sung hướng đến hiện đại và hoàn chỉnh; Kế hoạch tổ chức các ngày lễ lớn đã được tổ chức hoàn thành tạo ấn tượng tốt đẹp; Hoàn thành xuất sắc hoạt động diễn tập khu vực phòng thủ tỉnh và phòng thủ dân sự tỉnh năm 2023. Bên cạnh đó, các dự án động lực đã được quan tâm, tập trung chỉ đạo triển khai thực hiện quyết liệt, khẩn trương…

Năm 2024 là năm bứt phá để hoàn thành Kế hoạch 5 năm 2021-2025 với dự báo có những thuận lợi, khó khăn đan xen, Chủ tịch UBND tỉnh nhấn mạnh: Các sở ngành, địa phương cần tranh thủ các yếu tố thuận lợi tập trung tháo gỡ các điểm nghẽn của nền kinh tế, cụ thể là tiếp tục cải cách hành chính, tháo gỡ các vướng mắc về thủ tục, tạo thuận lợi cho doanh nghiệp, chủ đầu tư và người dân.

Hoàn thành các thủ tục về chuyển đổi đất rừng, đất trồng lúa; bàn và cho giải pháp tháo gỡ khó khăn về nguồn đất san lấp cho các công trình dự án. Tập trung đẩy nhanh tiến độ các công trình dự án, đặc biệt là các công trình trọng điểm, có tính động lực; các công trình phục vụ dân sinh, đặc biệt khu vực vùng sâu, vùng xa.

Phát triển đồng bộ các lĩnh vực văn hóa, xã hội, nâng cao đời sống vật chất, tinh thần của nhân dân; tăng cường quản lý tài nguyên, bảo vệ môi trường, phòng chống thiên tai, ứng phó biến đổi khí hậu. Đẩy mạnh cải cách hành chính, cải cách tư pháp, tinh gọn bộ máy, tinh giản biên chế; nâng cao hiệu lực, hiệu quả chỉ đạo điều hành và thực thi pháp luật; quyết liệt phòng chống tham nhũng, lãng phí; xây dựng bộ máy liêm chính, phục vụ người dân, doanh nghiệp. Nâng cao hiệu quả hoạt động đối ngoại và hội nhập quốc tế. Củng cố quốc phòng, an ninh, bảo đảm trật tự an toàn xã hội.

Tiến Nhất

Các tin khác