Cam Lộ: Đóng góp ý kiến Dự thảo Báo cáo chính trị Đại hội Đảng bộ huyện

17:51, Thứ Năm, 19-3-2020

Ngày 19.3.2020, Huyện ủy Cam Lộ đã tổ chức hội nghị BCH Đảng bộ huyện lần thứ 22, khóa XV nhằm đóng góp ý vào dự thảo Báo cáo chính trị Đại hội Đảng bộ huyện lần thứ XVI, nhiệm kì 2020-2025 (lần 2).

Tại hội nghị, các đại biểu đã có nhiều ý kiến đóng góp, bổ sung vào dự thảo Báo cáo chính trị Đại hội Đảng bộ huyện lần thứ XVI như: sửa đổi một số từ ngữ trong chủ đề, mục tiêu đại hội; kết cấu, bố cục. Về chỉ tiêu cho nhiệm kỳ tới cần sát với tình hình thực tế địa phương như chỉ tiêu xây dựng xã nông thôn mới kiểu mẫu, khu dân cư kiểu mẫu, thu nhập, kết nạp đảng viên mới... Ngoài ra, các đại biểu cũng đóng góp ý kiến, nêu lên các giải pháp, các khâu đột phá  nhằm tập trung khai thác tốt tiềm năng thế mạnh,  lợi thế của địa phương để đưa nền kinh tế -xã hội của huyện ngày càng phát triển...Trên cơ sở ý kiến đóng góp tại hội nghị, các thành viên Tiểu ban Văn kiện; thành viên Tổ biên tập; Tổ giúp việc của Tiểu ban Văn kiện tiếp tục nghiên cứu, bổ sung, chỉnh sửa, góp phần sớm hoàn thiện Dự thảo trong thời gian tới.

Hội nghị cũng thông qua Nghị quyết phân bổ đại biểu dự Đại hội Đảng bộ huyện lần thứ XVI, nhiệm kì 2020-2025 gồm 235 đại biểu.

Nguồn: http://camlo.quangtri.gov.vn/

Các tin khác