Vĩnh Linh: Phấn đấu huy động thêm gần 180 tỉ đồng xây dựng NTM

17:51, Thứ Năm, 19-3-2020

Giai đoạn từ 2010-2019, huyện Vĩnh Linh đã huy động được gần 1.300 tỉ đồng xây dựng NTM. Năm 2020, Vĩnh Linh dự kiến huy động thêm gần 180 tỉ đồng để thực hiện chương trình này.

Để đạt được mục tiêu trên, huyện Vĩnh Linh tăng cường công tác lãnh đạo, chỉ đạo; huy động sức mạnh của cả hệ thống chính trị tham gia, tổ chức hiệu quả các phong trào thi đua xây dựng NTM; tiếp tục lồng ghép, bố trí nguồn lực cho chương trình theo hướng xã hội hóa; chủ yếu nguồn lực tại chỗ, trong dân; thúc đẩy tái cơ cấu ngành nông nghiệp, đẩy mạnh triển khai chương trình “Mỗi xã một sản phẩm” gắn với phát triển công nghiệp, dịch vụ nhằm mở ra nhiều hướng đi mới, triển vọng khai thác tối đa tiềm năng, lợi thế của địa phương để tăng trưởng kinh tế một cách bền vững.

Đặc biệt, tạo động lực phát triển khối kinh tế tập thể, kinh tế tư nhân; rà soát quy hoạch sử dụng đất, tạo quỹ đất bán đấu giá tăng nguồn vốn đầu tư... Từ đó phát huy tối đa mọi nguồn lực tập trung cho các tiêu chí chưa đạt, những địa phương còn gặp nhiều khó khăn trong hoàn thiện hệ thống kết cấu cơ sở hạ tầng; các công trình phục vụ dân sinh. Mặt khác duy trì, nâng cao chất lượng tiêu chí đối với các xã đã được công nhận xã đạt chuẩn NTM, NTM kiểu mẫu.

Vĩnh Linh phấn đấu trong năm 2020 có thêm 1 - 2 xã đạt chuẩn NTM, 1- 2 xã đạt chuẩn xã NTM kiểu mẫu và 10-15 thôn, bản đạt chuẩn thôn, bản NTM kiểu mẫu.

Nguồn: http://vinhlinh.quangtri.gov.vn/

Các tin khác