Vĩnh Linh: Đánh giá hiện trạng và rà soát nhu cầu đầu tư hoàn thiện các tiêu chí huyện NTM giai đoạn 2021-2025

10:55, Thứ Sáu, 20-3-2020

Ngày 18/3/2020, UBND huyện Vĩnh Linh đã tổ chức cuộc họp đánh giá hiện trạng và rà soát nhu cầu đầu tư hoàn thiện các tiêu chí huyện nông thôn mới (NTM) giai đoạn 2021-2025.

Hiện nay, huyện Vĩnh Linh có 11/15 xã đạt chuẩn NTM. Dự kiến đến cuối năm 2020, có thêm 2 xã đạt chuẩn, đó là: Vĩnh Thái và Vĩnh Hà; nâng số xã đạt chuẩn lên 13/15 xã, chiếm tỷ lệ 86,7%.

Về các tiêu chí huyện NTM, huyện đã đạt 5/9 tiêu chí gồm: Thủy lợi, Điện, Sản xuất, An ninh - Trật tự xã hội, Chỉ đạo xây dựng nông thôn mới; 4 tiêu chí chưa đạt gồm: Quy hoạch, Giao thông, Y tế - Văn hóa - Giáo dục và Môi trường.

Tại cuộc họp, các phòng ban có liên quan đã phân tích, đánh giá thực trạng kết quả thực hiện các tiêu chí, đồng thời rà soát nhu cầu cần phải đầu tư để hoàn thiện các tiêu chí huyện NTM và nhu cầu của các xã miền núi trong xây dựng NTM giai đoạn 2021-2025, đặc biệt là đối với những tiêu chí khó thực hiện như thu nhập, hộ nghèo, môi trường,…

Kết luận cuộc họp, đồng chí Thái Văn Thành - Chủ tịch UBND huyện, Trưởng Ban Chỉ đạo xây dựng NTM huyện yêu cầu các phòng, ban tiếp tục rà soát, đề xuất nhu cầu đầu tư sát với thực tế để tổng hợp trình UBND tỉnh xem xét, hỗ trợ. Riêng đối với chỉ tiêu “có từ 60% trở lên số trường Trung học phổ thông trên địa bàn huyện đạt chuẩn Quốc gia theo quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo”, giao cho Phòng Giáo dục & Đào tạo phối hợp Phòng Kinh tế & Hạ tầng khảo sát thực tế tại trường THCS&THPT Bến Hải, đồng thời mời Sở Giáo dục & Đào tạo làm việc để thống nhất nhu cầu đầu tư, đảm bảo trường đạt chuẩn Quốc gia theo kế hoạch.

Nguồn: http://vinhlinh.quangtri.gov.vn/

Các tin khác