Hơn 24 tỷ đồng hỗ trợ sản xuất cho người dân huyện Đakrông

17:15, Thứ Hai, 23-3-2020

(Web Quảng Trị) Qua 10 năm thực hiện chương trình 30a của Chính phủ, chương trình giảm nghèo nhanh và bền vững đã hỗ trợ 24 tỷ đồng cho trên 4.100 hộ dân trên địa bàn huyện Đakrông để chuyển đổi giống cây trồng, vật nuôi phù hợp với điều kiện tự nhiên.

Trong đó đã hỗ trợ giống cây trồng, vật nuôi và vật tư nông nghiệp như: bò cái vàng, lợn nái móng cái, dê địa phương, lợn thịt F1, giống cây trồng như: ngô, chuối, dứa Queen và thức ăn cho vật nuôi, thuốc thú y, phân bón các loại; Hỗ trợ tiền mặt để làm 401 chuồng trại chăn nuôi và các máy móc phục vụ sản xuất như máy gieo lạc, máy xát lúa…

Thông qua việc hỗ trợ làm chuồng trại, thức ăn chăn nuôi và hỗ trợ phân bón, hỗ trợ các giống vật nuôi, cây trồng mới làm cho người dân đã có điều kiện để chuyển từ hình thức sản xuất quảng canh sang hình thức sản xuất bán thâm canh và thâm canh. Năng suất các loại cây trồng đều tăng lên qua các năm; Chăn nuôi có chuồng trại và chủ động được nguồn thức ăn nên hạn chế tình trạng gia súc bị gầy yếu và chết trong những đợt rét đậm rét hại. Máy móc cũng được hỗ trợ kịp thời để nâng cao hiệu quả sản xuất, giải phóng dần sức lao động cho người dân.

Các tin khác