Hướng Hóa: UBND huyện tổ chức Hội nghị tổng kết công tác quốc phòng - an ninh năm 2020

9:34, Thứ Sáu, 8-1-2021

Ngày 07/01/2020, Uỷ ban nhân dân huyện tổ chức hội nghị tổng kết công tác quốc phòng - an ninh, xây dựng cơ sở vững mạnh toàn diện, Cụm an toàn làm chủ năm 2020 và triển khai nhiệm vụ năm 2021. Đến dự, chỉ đạo, theo dõi hội nghị, về phía lãnh đạo lực lượng vũ trang cấp tỉnh có đồng chí Thượng tá Lê Hồng Việt, Phó Chính uỷ Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh; đồng chí Đại tá Nguyễn Đức Cảm, Phó Giám đốc Công an tỉnh; đồng chí Đại tá Lê Văn Phương, Chỉ huy trưởng Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh; đồng chí Đại tá Uông Đình Tân, Đoàn trưởng Đoàn Kinh tế - Quốc phòng 337. Về phía lãnh đạo huyện có đồng chí Lê Minh Tuấn, Tỉnh uỷ viên, Bí thư Huyện uỷ và các đồng chí trong Ban Thường vụ Huyện uỷ; đồng chí Đặng Trọng Vân, Phó Bí thư Huyện uỷ, Chủ tịch Uỷ ban nhân dân huyện và các Phó Chủ tịch Uỷ ban nhan dân huyện; đại diện lãnh đạo các cơ quan, đơn vị và Đảng uỷ, Uỷ ban nhân dân, Ban Chỉ huy Quân sự, Công an các xã, thị trấn.

Đồng chí Thượng tá Lê Hồng Việt, Phó Chính uỷ Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh phát biểu chỉ đạo hội nghị

Năm 2020 là năm diễn ra nhiều sự kiện quan trọng, là năm tổ chức Đại hội Đảng các cấp, tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng. Bên cạnh những thuận lợi cơ bản, huyện Hướng Hoá tiếp tục đứng trước nhiều khó khăn, thách thức. Tình hình thế giới, khu vực, trong nước có những diễn biến phức tạp, khó lường, đặc biệt là đại dịch Covid-19, thiên tai, bão lũ diễn biến phức tạp, làm thiệt hại nặng nề về người và tài sản, ảnh hưởng nghiêm trọng đến sản xuất và đời sống của nhân dân. Tình hình trên đã tác động trực tiếp đến nhiệm vụ quốc phòng - an ninh trên địa bàn huyện. Trong bối cảnh đó, cấp uỷ, chính quyền, các cơ quan, đơn vị, lực lượng vũ trang huyện nhà và các xã, thị trấn đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo, nỗ lực phấn đấu, vượt qua mọi khó khăn, hoàn thành tốt nhiệm vụ quốc phòng - an ninh đã đề ra.

Lực lượng vũ trang và các cơ quan, đơn vị đã tham mưu thành lập các khu cách ly tập trung để phòng, chống dịch bệnh Covid-19 đúng theo quy định; kịp thời triển khai lực lượng, phương tiện phòng, chống thiên tai, tìm kiếm cứu nạn; bảo vệ an toàn tuyệt đối Đại hội Đảng các cấp, các ngày lễ, các sự kiện chính trị của đất nước, quê hương. Hoàn thành tốt nhiệm vụ huấn luyện, xây dựng lực lượng, tuyển quân, tuyển sinh, giao quân đủ chỉ tiêu trên giao. Công tác phối hợp giữa các lực lượng tuần tra, kiểm soát bảo vệ đường biên, cột mốc luôn được chú trọng, góp phần bảo vệ vững chắc chủ quyền an ninh biên giới quốc gia và phòng, chống dịch bệnh Covid-19. Thường xuyên trao đổi tin tức với lực lượng bảo vệ biên giới nước bạn Lào, đấu tranh phòng chống và triệt phá thành công các vụ buôn bán, vận chuyển ma tuý, pháo nổ từ Lào về Việt Nam.

Tuy nhiên, bên cạnh những kết quả đạt được, vẫn còn một số khó khăn, hạn chế, khuyết điểm, đó là: Nhận thức về nhiệm vụ quốc phòng - an ninh, xây dựng cơ sở vững mạnh toàn diện, Cụm an toàn làm chủ của một số cán bộ, đảng viên và nhân dân còn chưa cao. Việc quán triệt và triển khai thực hiện nhiệm vụ quốc phòng - an ninh ở một số địa phương, đơn vị còn thiếu đồng bộ, có mặt chưa tốt. Vai trò tham mưu của Quân sự, Công an ở một số cơ sở chưa kịp thời. Công tác phối hợp giữa các lực lượng trong nắm bắt tình hình có lúc còn chậm. Công tác tuyên truyền, giáo dục và đấu tranh phòng, chống tội phạm ở một số địa phương chưa thực sự tốt. Tình hình tội phạm và tệ nạn ma tuý diễn biến phức tạp, chưa được kiềm chế có hiệu quả.

Phát biểu chỉ đạo hội nghị, đồng chí Lê Hồng Việt, Phó Chính uỷ Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh đã ghi nhận, biểu dương những kết quả đạt được trong năm 2020; dự báo tình hình thế giới, khu vực, trong nước; đồng thời nhấn mạnh những nhiệm vụ trọng tâm trong năm 2021. Thay mặt lãnh đạo huyện, đồng chí Đặng Trọng Vân, Phó Bí thư Huyện uỷ, Chủ tịch Uỷ ban nhân dân huyện đã tiếp thu các ý kiến chỉ đạo của Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh, đồng thời kết luận, yêu cầu các ban, ngành, đoàn thể cấp huyện, lực lượng vũ trang và các xã, thị trấn cần tập trung thực hiện một số nhiệm vụ, đó là:

Tăng cường tuyên truyền, giáo dục, nâng cao nhận thức cho cán bộ, đảng viên, nhân dân và lực lượng vũ trang về quan điểm của Đảng, Nhà nước đối với nhiệm vụ xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. Triển khai thực hiện nghiêm túc Nghị quyết Trung ương 8 (khoá XI) về “chiến lược bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới”; Nghị quyết số 51-NQ/TW ngày 05/9/2019 của Bộ Chính trị khoá XII về “chiến lược bảo vệ an ninh quốc gia”. Đề cao cảnh giác trước âm mưu “tự diễn biến”, “tự chuyển hoá” trong nội bộ; chiến lược “diễn biến hoà bình”, bạo loạn lật đổ của các thế lực thù địch; nêu cao vai trò, trách nhiệm của các cấp uỷ Đảng, chính quyền, các ban ngành, đoàn thể từ huyện đến cơ sở về nhiệm vụ quốc phòng - an ninh.

Tiếp tục xây dựng khu vực phòng thủ huyện ngày càng vững chắc; hoàn chỉnh Đề án quy hoạch, phát triển vùng lõi khu căn hậu phương huyện. Tăng cường khả năng sẵn sàng chiến đấu của lực lượng vũ trang huyện nhà; nắm chắc, xử lý chính xác, kịp thời các tình huống, không để bị động, bất ngờ xảy ra. Tăng cường tiềm lực quốc phòng - an ninh; xây dựng thế trận quốc phòng toàn dân gắn với thế trận an ninh nhân dân và thế trận biên phòng toàn dân ngày càng vững chắc. Cấp uỷ, chính quyền các địa phương cần đẩy mạnh thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế, xây dựng nông thôn mới, giảm nghèo bền vững, nâng cao đời sống vật chất và tinh thần cho nhân dân, nhưng đồng thời phải gắn với việc giải quyết tốt các vấn đề xã hội. Phải quán triệt nghiêm túc quan điểm kết hợp chặt chẽ giữa phát triển kinh tế - xã hội với củng cố quốc phòng - an ninh. Tăng cường thu hút đầu tư thực hiện các chương trình dự án, xây dựng kết cấu hạ tầng, nhưng đồng thời phải gắn với yêu cầu, nhiệm vụ đảm bảo quốc phòng - an ninh. 

Hoàn thành nhiệm vụ huấn luyện, tuyển quân, tuyển sinh Quân sự, Công an. Triển khai làm tốt công tác chuẩn bị và thực hành diễn tập chiến đấu phòng thủ cho các xã. Quan tâm bồi dưỡng tạo nguồn phát triển Đảng trong lực lượng dân quân tự vệ, dự bị động viên, thanh niên nhập ngũ, lực lượng bảo vệ thôn, bản, khối, khóm, nâng tỉ lệ đảng viên trong lực lượng dân quân tự vệ đạt 25% trở lên. Chuẩn bị tốt mọi mặt cho công tác tuyển quân và bàn giao 145 công dân lên đường làm nhiệm vụ bảo vệ Tổ quốc. Nâng cao chất lượng xây dựng cơ sở vững mạnh toàn diện; thực hiện tốt 05 nội: xây dựng hệ thống chính trị cơ sở; phát triển kinh tế ở cơ sở; củng cố quốc phòng - an ninh ở cơ sở; xây dựng đời sống văn hoá - xã hội ở cơ sở; và thực hiện chính sách xã hội, hậu phương quân đội. Duy trì nghiêm túc giao ban định kỳ, xây dựng các Cụm an toàn làm chủ ngày càng vững mạnh toàn diện.

Tăng cường công tác quản lý nhà nước về an ninh trật tự; kịp thời giải quyết những vấn đề phức tạp về an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn. Thực hiện quyết liệt các biện pháp tấn công trấn áp, truy nã các loại tội phạm; nhất là tội cướp giật, lừa đảo, trộm cắp tài sản, tội phạm ma tuý và tệ nạn cờ bạc. Quản lý, kiểm soát sự gia tăng số người sử dụng ma tuý và người nghiện ma tuý. Tăng cường các biện pháp đấu tranh chống buôn lậu, gian lận thương mại; kiểm tra về an toàn cháy, nổ; không để xảy ra tình trạng vận chuyển, sử dụng pháo nổ trái phép; bảo vệ tuyệt đối an toàn các mục tiêu trọng điểm về chính trị, kinh tế, văn hoá, xã hội, nhất là trong dịp Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng, Tết Nguyên đán, bầu cử Đại biểu Quốc hội khoá XV và bầu cử Đại biểu HĐND các cấp, các sự kiện quan trọng của quê hương, đất nước.

Coi trọng công tác quản lý, bảo vệ đường biên, cột mốc, xuất nhập cảnh, không để xảy ra việc truyền đạo trái phép vào địa bàn, đặc biệt là địa bàn các xã, thị trấn trên tuyến biên giới. Hướng dẫn, tuyên truyền vận động nhân dân chấp hành nghiêm đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà. Duy trì tốt các mô hình kết nghĩa bản - bản hai bên biên giới; thường xuyên trao đổi thông tin, phối hợp với các lực lượng của nước bạn Lào để đấu tranh phòng chống tội phạm và tệ nạn xã hội. Đặc biệt, tiếp tục làm tốt công tác phòng, chống dịch Covid1-19, duy trì nghiêm khu cách ly tập trung theo quy định, phối hợp chặt chẽ giữa các lực lượng Quân sự, Công an, Biên phòng và các xã, thị trấn tổ chức tuần tra, kiểm soát, duy trì các điểm chốt để kiểm soát người qua lại hai bên biên giới.

Cũng tại hội nghị tổng kết lần này, thừa uỷ quyền của Bộ Tư lệnh Quân khu 4, đồng chí Thượng tá Lê Hồng Việt, Phó Chính uỷ Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh đã trao Bằng khen của Bộ Tư lệnh Quân khu 4 cho 4 tập thể có thành tích xuất sắc trong công tác phòng, chống thiên tai, tìm kiếm cứu nạn năm 2020; Chủ tịch Uỷ ban nhân dân huyện Đặng Trọng Vân cũng đã tặng giấy khen cho 11 tập thể và 21 cá nhân có nhiều thành tích xuất sắc trong công tác quốc phòng - an ninh, xây dựng cơ sở vững mạnh toàn diện, Cụm an toàn làm chủ năm 2020.

Nguồn: http://huonghoa.quangtri.gov.vn/

Các tin khác