Đakrông: Tập huấn giới thiệu và hướng dẫn xây dựng sản phẩm OCOP năm 2021

15:32, Thứ Tư, 14-7-2021

Được sự hỗ trợ của Tổ chức Tầm nhìn thế giới Việt Nam và Tổ chức Plan tại Quảng Trị, ngày 8/7/2021 Ban điều hành Chương trình mỗi xã mỗi sản phẩm (OCOP) tỉnh Quảng Trị phối hợp với huyện Đakrông tổ chức tập huấn giới thiệu và hướng dẫn xây dựng sản phẩm OCOP năm 2021. Dự lớp tập huấn có đại diện một số ban, ngành cấp huyện và các thành viên Ban điều hành và tổ giúp việc Chương trình OCOP huyện, đại diện lãnh đạo, cán bộ phụ trách Chương trình OCOP các xã, thị trấn và các hợp tác xã Dịch vụ nông nghiệp trên địa bàn toàn huyện.

Tập huấn giới thiệu và hướng dẫn xây dựng sản phẩm OCOP năm 2021

Tại Hội nghị các đại biểu đã đuợc báo cáo viên đến từ Chi cục Phát triển Nông thôn tỉnh Quảng Trị truyền đạt một số nội dung đó là: Giới thiệu về Chương trình mỗi xã mỗi sản phẩm; Hướng dẫn khảo sát, điền biểu mẫu điều tra xây dựng sản phẩm OCOP và tổ chức thảo luận, hỏi đáp những vướng mắc trong việc xây dựng sản phẩm OCOP của các địa phương. Qua lớp tập huấn nhằm giúp cho các địa phương, các hợp tác xã xây dựng được các mô hình tổ chức hoạt động sản xuất kinh doanh có hiệu quả, tạo ra nhiều sản phẩm có sức cạnh tranh trên thị trường. Đồng thời xác định được các sản phẩm chủ lực, chuyển dịch từ sản phẩm nhỏ lẻ, manh mún trở thành chuỗi liên kết, tạo ra lợi nhuận bền vững, qua đó đẩy nhanh tiến độ xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh, từng bước chuyển dịch cơ cấu kinh tế, cơ cấu lao động nông thôn, nâng cao thu nhập, cải thiện đời sống cho người dân.

Nguồn: http://dakrong.quangtri.gov.vn/

Các tin khác