Vĩnh Linh: 4,2 tỷ đồng hỗ trợ dự án khuyến công

17:4, Thứ Ba, 20-7-2021

Giai đoạn 2016-2020, trên địa bàn huyện Vĩnh Linh có 52 dự án khuyến công được hỗ trợ với tổng kinh phí thực hiện trên 4,2 tỷ đồng.

Trong đó, có 5 dự án khuyến công quốc gia có tổng kinh phí 2,64 tỷ đồng; 18 dự án khuyến công cấp tỉnh; 29 dự án khuyến công cấp huyện, kinh phí thực hiện 646 triệu đồng. Các chương trình khuyến công, tập trung chủ yếu trong lĩnh vực ứng dụng máy móc, thiết bị tiên tiến để nâng cao năng suất, chất lượng sản phẩm cho các cơ sở công nghiệp nông thôn trên địa bàn... Qua đó góp phần giải quyết việc làm, tăng thu nhập cho người lao động.

Dự kiến, giai đoạn 2021-2025, huyện Vĩnh Linh sẽ thu hút và sử dụng khoảng 4,6 tỷ đồng hỗ trợ cho hoạt động khuyến công. Trong đó, ngân sách huyện sẽ đạt 1,9 tỷ đồng. Tập trung vào các nội dung như: khởi sự doanh nghiệp; xây dựng các mô hình trình diễn, chuyển giao công nghệ, ứng dụng máy móc thiết bị vào sản xuất; đào tạo lao động; xây dựng bảo hộ nhãn hiệu, kiểu dáng công nghiệp; phát triển cụm công nghiệp và thị trường tiêu thụ…

Nguồn: http://vinhlinh.quangtri.gov.vn/

Các tin khác