Vĩnh Linh: Chấn chỉnh tình trạng phơi lúa, rơm rạ gây mất ATGT

22:19, Thứ Bảy, 11-9-2021

Ngày 31/8/2021, UBND huyện Vĩnh Linh có văn bản gửi các địa phương, đơn vị liên quan chỉ đạo chấn chỉnh tình trạng phơi lúa, rơm rạ, đặt vật cản trên các trục đường gây mất TTATGT.

UBND huyện yêu cầu Chủ tịch UBND các xã, thị trấn khẩn trương chỉ đạo đẩy mạnh công tác tuyên truyền đến người dân trên địa bàn phơi lúa, rơm rạ, đặt vật cản trên đường giao thông; chỉ đạo lực lượng chức năng tuần tra, nhắc nhở và xử lý theo đúng quy định pháp luật.

Công an huyện, Phòng Kinh tế- Hạ tầng tăng cường kiểm tra, đôn đốc và phối hợp với các địa phương trong việc chỉ đạo thực hiện và xử lý vi phạm theo thẩm quyền; theo dõi, báo cáo và tham mưu với UBND huyện xử lý đối với Chủ tịch UBND các xã, thị trấn không tổ chức thực hiện nghiêm túc nội dung công văn này.

UBND huyện Vĩnh Linh đề nghị UBMT, các đoàn thể của huyện có trách nhiệm tuyên truyền, vận động đoàn viên, hội viên và Nhân dân thực hiện nghiêm túc các nội dung chỉ đạo của huyện, đồng thời tham gia kiểm tra, giám sát quá trình tổ chức thực hiện của các địa phương và cơ quan liên quan.

Nguồn: http://vinhlinh.quangtri.gov.vn/

Các tin khác