Vĩnh Linh: Hơn 770 người tham gia tiêm vắc xin phòng Covid-19 đợt 5

11:16, Thứ Hai, 6-9-2021

Ngày 1/9/2021, huyện Vĩnh Linh đã tổ chức tiêm vắc xin phòng Covid-19 đợt thứ 5 lần 1 cho 774 người theo thứ tự ưu tiên do Bộ Y tế quy định. Mục tiêu của huyện Vĩnh Linh là có trên 95% đối tượng trong diện ưu tiên theo số lượng vắc xin được phân bổ đợt này được tiêm vắc xin phòng Covid-19.

Để đảm bảo tiến độ tiêm phòng đợt 5, huyện Vĩnh Linh đã tổ chức điểm tiêm tại Nhà thi đấu thể dục thể thao huyện với 4 khu vực tiêm được bố trí đầy đủ nhân lực, cơ sở vật chất nhằm đảm bảo an toàn cho công tác tiêm chủng.

Tính đến nay, toàn huyện Vĩnh Linh có hơn 5.900 người đã được tiêm vắc xin phòng Covid-19, chiếm khoảng 8,37% trong tổng số gần 71 nghìn người thuộc diện được tiêm phòng vắc xin theo quy định.

Căn cứ Kế hoạch triển khai Chiến dịch tiêm vắc xin phòng Covid-19 của tỉnh và huyện, trong thời gian tới, huyện Vĩnh Linh sẽ kịp thời triển khai việc tiêm chủng cho người dân sau tiếp nhận vắc xin được tỉnh phân bổ. Vĩnh Linh phấn đấu đến hết Quý 1 năm 2022 đạt tỷ lệ bao phủ 95% dân số trong độ tuổi quy định được tiêm vắc xin phòng Covid-19.

Nguồn: http://vinhlinh.quangtri.gov.vn/

Các tin khác