Triển khai, phổ biến Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật ban hành văn bản quy phạm pháp luật; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Giám định Tư pháp

20:7, Thứ Ba, 10-11-2020

(Web Quảng Trị) Ngày 10/11, Sở Tư pháp tổ chức hội nghị triển khai, phổ biến Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật ban hành văn bản quy phạm pháp luật (VBQPPL); Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Giám định Tư pháp và một số chính sách hỗ trợ doanh nghiệp bị ảnh hưởng bởi đại dịch COVID – 19 cho đại diện lãnh đạo các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp trên địa bàn toàn tỉnh.

Tại hội nghị, các đại biểu được phổ biến những nội dung cơ bản và điểm mới của Luật sửa đổi, bổ sung một số điều Luật ban hành VBQPPL. Theo đó, Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật ban hành VBQPPL được Quốc hội khóa XIV, kì họp thứ 9 thông qua ngày 18/6/2020, có hiệu lực từ ngày 1/1/2021 đã sửa đổi, bổ sung 54 điều về nội dung và 14 điều về kỹ thuật so với Luật năm 2015. Luật tiếp tục khẳng định và quy định cụ thể hơn thể chế đảm bảo sự lãnh đạo của Đảng trong xây dựng, ban hành VBQPPL; bổ sung, làm rõ quy định về phản biện xã hội của MTTQVN trong quy trình xây dựng, ban hành; bổ sung thêm một số hình thức VBQPPL và sửa đổi thẩm quyền ban hành VBQPPL của cấp huyện, xã,… Luật sửa đổi, bổ sung một số điều Luật ban hành VBQPPL năm 2020 sẽ góp phần hoàn thiện khuôn khổ pháp luật về ban hành VBQPPL, đồng thời tăng cường trách nhiệm, hiệu quả phối hợp của từng cơ quan, đơn vị. Từ đó góp phần tháo gỡ khó khăn, vướng mắc trong thực hiện Luật năm 2015.

Đối với Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Giám định Tư pháp được Quốc hội khóa XIV, kì họp thứ 9 thông qua ngày 10/6/2020, có hiệu lực từ ngày 1/1/2020, bộ Luật đã bổ sung 1 điều, 4 khoản và 4 điểm; sửa đổi, bổ sung 8 điều, 22 khoản và 9 điểm với 9 nội dung mới cơ bản. Trong đó có: Mở rộng phạm vi của giám định tư pháp; Bổ sung việc cấp, thu thẻ giám định viên tư pháp gắn với bổ nhiệm, miễn nhiệm giám định viên tư pháp; Thành lập thêm tổ chức giám định công lập trong lĩnh vực kỹ thuật hình sự; Sửa đổi quy định về kết luận giám định theo hướng cụ thể hơn,…

Luật Doanh nghiệp năm 2020 được Quốc hội khóa XIV, kì họp thứ 9 thông qua ngày 17/6/2020 thay thế cho Luật Doanh nghiệp năm 2014, có hiệu lực từ ngày 1/1/2021 đã bổ sung những điểm mới như sau: Bỏ quy định về thông báo mẫu dấu doanh nghiệp trước khi sử dụng; thêm nhiều đối tượng không được thành lập doanh nghiệp; sửa đổi quy định xử lý phần vốn góp trong một số trường hợp đặc biệt; sửa quy định về quyền của cổ đông phổ thông,… Trong bối cảnh hoạt động kinh doanh, sản xuất chịu nhiều tác động do COVID – 19, Nhà nước đã và đang có nhiều chính sách hỗ trợ doanh nghiệp vượt khó, cụ thể là: Giảm 10% giá bán lẻ cho các ngành sản xuất & kinh doanh; hỗ trợ về vốn; hỗ trợ về thuế; tạm dừng đóng BHXH vào quỹ hưu trí và tử tuất; lùi thời điểm đóng kinh phí công đoàn; miễn, giảm lãi, phí theo quy định nội bộ của tổ chức tín dụng; được vay tiền để trả lương ngừng việc cho người lao động.

Hồng Hà

Các tin khác