Quảng Trị có 3 sản phẩm được công nhận sản phẩm công nghiệp nông thôn tiêu biểu cấp Quốc gia năm 2021

20:20, Thứ Hai, 30-8-2021

(Web Quảng Trị) Bộ Công Thương vừa ban hành Quyết định số 1997/QĐ-BCT về việc công nhận sản phẩm công nghiệp nông thôn tiêu biểu cấp Quốc gia năm 2021. Trong đó, tỉnh Quảng Trị vinh dự có 3/200 sản phẩm, bộ sản phẩm của cả nước được tôn vinh hàng công nghiệp nông thôn tiêu biểu cấp quốc gia năm 2021.

Theo đó, 3 sản phẩm được công nhận gồm: Bộ sản phẩm nước tắm thảo dược, nước gội thảo dược Huyền Thoại của Công ty TNHH Tinh dầu thiên nhiên Huyền Thoại( Phường 5- thành phố Đông Hà); sản phẩm nước lau sàn tinh dầu sả - bồ hòn của Công ty TNHH Nhiên Thảo Quảng Trị (thị trấn Gio Linh – Gio Linh); bộ sản phẩm Super Green gồm dầu ăn cho bé và dầu mè đen nguyên chất của Công ty TNHH MTV Từ Phong (Cam Thành- Cam Lộ).

Bình chọn sản phẩm công nghiệp nông thôn tiêu biểu cấp quốc gia là một trong những nội dung hoạt động của Chương trình khuyến công quốc gia, nhằm lựa chọn các sản phẩm xuất sắc, tiêu biểu nổi trội trong các sản phẩm công nghiệp nông thôn tiêu biểu cấp khu vực để bình chọn, tôn vinh ở cấp quốc gia. Việc tham gia bình chọn sản phẩm công nghiệp nông thôn tiêu biểu là cơ hội để các công ty, cơ sở sản xuất, cá nhân có dịp khẳng định chất lượng sản phẩm của đơn vị, từ đó tạo uy tín, nâng cao khả năng cạnh tranh và tăng giá trị kinh tế trên thị trường; đây cũng chính là tiền đề để phát triển sản xuất, thúc đẩy phát triển công nghiệp nông thôn ngày càng bền vững, góp phần tích cực vào sự phát triển kinh tế - xã hội địa phương.

Hồng Hà

Các tin khác