Giao ban công tác tiếp nhận, trả kết quả TTHC và triển khai dịch vụ công trực tuyến năm 2021

17:43, Thứ Sáu, 15-10-2021

(Web Quảng Trị) Ngày 14/10/2021, Phó Chánh Văn phòng UBND tỉnh Lê Hữu Phước chủ trì Hội nghị giao ban về công tác tiếp nhận, trả kết quả Thủ tục hành chính (TTHC) và triển khai Dịch vụ công trực tuyến tại Trung tâm Phục vụ Hành chính công tỉnh. Tham dự có lãnh đạo các sở, ngành, đơn vị liên quan.

Từ ngày 01/01/2021 đến 30/9/2021, Trung tâm đã phối hợp với các sở, ban ngành cấp tỉnh tiếp nhận và đã giải quyết tổng số 43.105 hồ sơ, trong đó số hồ sơ giải quyết đúng hạn và trước hạn là 42.779 hồ sơ, chiếm tỷ lệ 98,88%. Việc triển khai tốt công tác tiếp nhận, giải quyết và trả kết quả cho tổ chức, cá nhân đã tạo điều kiện thuận lợi cho người dân và doanh nghiệp khi giải quyết TTHC, mang lại những lợi ích thiết thực cho tổ chức và cá nhân, giảm thiểu thời gian giải quyết TTHC nhằm thúc đẩy sự phát triển của tỉnh.

Tại hội nghị, các đại biểu tham dự đã nêu những mặt còn hạn chế, các vướng mắc của các đơn vị trong quá trình thực hiện nhiệm vụ, đồng thời trao đổi, thảo luận và đưa ra các giải pháp để triển khai thực hiện hiệu quả trong thời gian tới: thống nhất đẩy nhanh tiến độ thực hiện các giải pháp ứng dụng công nghệ thông tin vào Hệ thống Thông tin Một cửa điện tử để giải quyết TTHC cho người dân, doanh nghiệp hiệu quả hơn, tích cực đưa ra các giải pháp triển khai công tác số hóa một cách triệt để làm cơ sở dữ liệu cho quá trình giải quyết về sau. Bên cạnh đó, đề nghị các cơ quan, đơn vị triển khai kết nối liên thông phần mềm Một cửa điện tử với phần mềm các Bộ, ngành; đơn giản hóa TTHC, quy trình giải quyết TTHC và quy trình thu phí, lệ phí trong quá trình giải quyết TTHC; tham mưu và xây dựng lại một số quy trình nội bộ trong giải quyết TTHC còn vướng mắc; tích cực tháo gỡ những khó khăn trong điều kiện cho phép để nâng cao công tác giải quyết TTHC...

Ngoài ra, hội nghị cũng đã nghe báo cáo và phân tích về công tác triển khai Dịch vụ công trực tuyến mức độ cao trong giải quyết TTHC, đến nay các đơn vị sở, ban ngành đã được tích hợp các dịch vụ công mức độ 3, mức độ 4 lên Cổng Dịch vụ công Quốc gia và Cổng Dịch vụ công tỉnh; đồng thời đã tích hợp thành công việc triển khai thanh toán phí, lệ phí, nghĩa vụ tài chính trực tuyến qua kênh thanh toán của Cổng Dịch vụ công Quốc gia theo yêu cầu của Chính phủ. Tuy nhiên số lượng hồ sơ phát sinh trực tuyến còn rất thấp, nhiều TTHC đã được nâng lên mức độ 3, 4 nhưng không phát sinh hồ sơ trực tuyến; người dân và doanh nghiệp chưa có thói quen nộp hồ sơ và thanh toán trực tuyến, chưa biết ứng dụng công nghệ thông tin vào giải quyết TTHC.

Để triển khai có hiệu quả hơn về dịch vụ công mức độ cao, hội nghị đã đề ra một số giải pháp như tích cực tuyên truyền, hướng dẫn và khuyến khích tổ chức, cá nhân nộp hồ sơ trực tuyến qua Cổng Dịch vụ công; tập trung rà soát những TTHC phát sinh hồ sơ trực tiếp nhiều trên hệ thống Một cửa điện tử để triển khai thành dịch vụ công trực tuyến mức độ 3 và 4 nếu điều kiện cho phép; chuẩn hoá, tái cấu trúc quy trình và tổng hợp danh mục dịch vụ công trực tuyến mới chuẩn bị cho năm 2022; rà soát lại danh mục TTHC đăng ký triển khai dịch vụ bưu chính công ích; tăng cường công tác số hóa các TTHC, triển khai ứng dụng chữ ký số, xác thực điện tử trong xử lý hồ sơ, phê duyệt kết quả giải quyết hồ sơ TTHC; Lồng ghép nội dung về dịch vụ công trực tuyến tại các hội thảo, hội nghị, tập huấn nhằm tuyên truyền mạnh mẽ hơn về dịch vụ công trực tuyến…

Trong thời gian tới, Văn phòng UBND tỉnh giao nhiệm vụ cho Trung tâm Phục vụ Hành chính công đẩy nhanh triển khai tích hợp thanh toán phí, lệ phí qua hình thức quét mã QR-Code nhằm đa dạng hình thức thanh toán cho tổ chức, cá nhân trong giải quyết TTHC, đồng thời nghiên cứu và đưa vào áp dụng chính thức ứng dụng giải quyết TTHC cho cán bộ, công chức, viên chức và ứng dụng dịch vụ công trực tuyến cho tổ chức, cá nhân trên điện thoại thông minh. Đây là một trong những hình thức ứng dụng công nghệ thông tin trong giải quyết TTHC có hiệu quả, mang lại nhiều thuận lợi cho cán bộ, công chức, viên và cho người dân, doanh nghiệp khi giải quyết TTHC, góp phần triển khai thực hiện chuyển đổi số, hướng tới chính quyền số, xã hội số.

Lê Vân

Các tin khác