Hội nghị giao ban trực tuyến toàn quốc về công tác phi chính phủ nước ngoài năm 2024

22:59, Thứ Sáu, 12-4-2024

(Cổng TTĐT) Chiều 12/4, Ủy ban Công tác về các tổ chức phi chính phủ nước ngoài tổ chức hội nghị giao ban trực tuyến toàn quốc về kết quả công tác phi chính phủ nước ngoài năm 2023 và phương hướng công tác năm 2024. Thứ trưởng Bộ Ngoại giao, Chủ nhiệm Ủy ban Công tác về các tổ chức phi chính phủ nước ngoài Nguyễn Minh Hằng chủ trì hội nghị.

Các đại biểu dự hội nghị tại điểm cầu Quảng Trị

Năm 2023, tình hình thế giới và khu vực diễn biến nhanh, phức tạp; tác động của hậu đại dịch Covid-19 là những vấn đề lớn đặt ra cho tất cả các nước, các tổ chức quốc tế và các tổ chức phi chính phủ nước ngoài.

Trong bối cảnh đó, công tác đối ngoại nhân dân, trong đó có công tác phi chính phủ nước ngoài tiếp tục được Đảng, Nhà nước coi trọng. Các cơ quan, ban, bộ, ngành, Trung ương và địa phương đồng loạt đổi mới, tăng cường rõ hiệu quả công tác quản lý vận động các tổ chức phi chính phủ nước ngoài.

Hoạt động của các tổ chức phi chính phủ nước ngoài cơ bản được triển khai đúng chủ trương, đường lối của Đảng, tuân thủ chính sách, pháp luật của Nhà nước; phối hợp tốt với các cơ quan, đối tác của Việt Nam trong quá trình triển khai, đóng góp vào kết quả phát triển kinh tế - xã hội của đất nước nói chung và các địa phương nói riêng.

Trong năm 2023, giá trị viện trợ của các tổ chức phi chính phủ nước ngoài và các cơ quan, tổ chức, cá nhân nước ngoài giải ngân cho Việt Nam đạt hơn 228,7 triệu USD, tăng 4,9 triệu USD so với năm 2022. Qua đó, thể hiện nỗ lực lớn của các bộ, ngành, địa phương trong việc phối hợp công tác vận động, tổ chức, quản lý, triển khai thực hiện.

Việc triển khai các hoạt động của các tổ chức phi chính phủ nước ngoài đóng góp rất lớn trong công tác đối ngoại, đặc biệt là đối ngoại nhân dân. Thể hiện sự ủng hộ, hợp tác của các đối tác và bạn bè quốc tế đối với các nỗ lực trong công cuộc phát triển đất nước.

Tại hội nghị, các đại biểu đã thảo luận, trao đổi về những kết quả đạt được trong công tác vận động, hợp tác với các tổ chức phi chính phủ nước ngoài; đồng thời đề xuất, kiến nghị một số giải pháp để tiếp tục đẩy mạnh công tác vận động nguồn vốn từ các tổ chức phi chính phủ nước ngoài trong thời gian tới.

Hồng Hà

Các tin khác