Sở Tài nguyên và Môi trường triển khai nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2024

13:52, Thứ Bảy, 6-7-2024

(Cổng TTĐT) Ngày 5/7/2024, Sở Tài nguyên và Môi trường (TN&MT) tổ chức hội nghị tổng kết công tác quản lý TN&MT 6 tháng đầu năm và triển khai phương hướng, nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2024.

6 tháng đầu năm 2024, Sở TN&MT đã hoàn thành kế hoạch thu ngân sách từ đấu giá quyền sử dụng đất, bảo vệ môi trường trong sản xuất và kinh doanh, quản lý hiệu quả tài nguyên đất, nước, khoáng sản...

Theo đó, Sở đã tiếp nhận 13.287 hồ sơ đề nghị giải quyết thủ tục hành chính lĩnh vực đất đai, 118 hồ sơ lĩnh vực khoáng sản, 64 hồ sơ lĩnh vực môi trường, 20 hồ sơ lĩnh vực tài nguyên; tiếp nhận, xử lý 1 phản ánh, kiến nghị trên Hệ thống phản ánh, kiến nghị - Dịch vụ Công Quốc gia của Văn phòng Chính phủ.

Bên cạnh đó, Sở đã tiếp nhận và giải quyết 131 hồ sơ giao đất, thuê đất của các tổ chức, doanh nghiệp do Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh chuyển đến đảm bảo quy trình, thời gian theo quy định. Tiếp nhận, thẩm tra và chuyển hồ sơ Phòng TN&MT huyện thẩm định, trình UBND huyện ký cấp giấy chứng nhận 2.864 hồ sơ liên quan đến đất đai.

Trình UBND tỉnh công nhận kết quả trúng đấu giá quyền sử dụng đất năm 2024 đối với 5 lô đất thuộc các dự án do Trung tâm Phát triển quỹ đất tỉnh quản lý. Tổng số thu ghi nhận trúng đấu giá đất đến ngày 20/6/2024 là 120,676 tỷ đồng.

Trong công tác quản lý nhà nước về lĩnh vực môi trường, Sở đã tổ chức thẩm định hồ sơ báo cáo đánh giá tác động môi trường của 11 dự án, 17 hồ sơ cấp đổi giấy phép môi trường. Trình UBND tỉnh phê duyệt báo cáo đánh giá tác động môi trường của 12 dự án, 19 hồ sơ cấp giấy phép môi trường; tiếp nhận 4 hồ sơ Kế hoạch ứng phó sự cố tràn dầu; tiếp nhận, xác minh và xử lý 7 phản ánh, kiến nghị của tổ chức, cá nhân về đường dây nóng, trong đó 6 nội dung về ô nhiễm môi trường.

Về lĩnh vực khoáng sản, Sở đã tiếp nhận và giải quyết 118 hồ sơ; thẩm định trình UBND tỉnh phê duyệt, trả kết quả cho 109 hồ sơ; đang thụ lý và giải quyết 9 hồ sơ. Thẩm định, trình phê duyệt tiền cấp quyền khai thác khoáng sản cho 8 dự án với tổng số tiền 6,631 tỷ đồng.

Cũng trong 6 tháng đầu năm, Sở đã tổ chức 14 cuộc thanh tra về lĩnh vực đất đai và kết hợp nhiều lĩnh vực. Kết quả thực hiện quyết định xử phạt vi phạm hành chính các tổ chức, cá nhân vi phạm với số tiền hơn 926 triệu đồng.

6 tháng cuối năm 2024, Sở TN&MT đề ra các nhiệm vụ trọng tâm: Thẩm định kế hoạch sử dụng đất 5 năm (2021 -2025) tỉnh Quảng Trị; triển khai xây dựng điều chỉnh Bảng giá đất định kỳ 5 năm (2020-2024) trên địa bàn tỉnh; triển khai mô hình phân loại, giảm thiểu rác thải nhựa tại địa bàn 2 huyện Vĩnh Linh và Gio Linh; xây dựng kế hoạch giảm thiểu rác thải nhựa trong trường học của tỉnh.

Tổ chức tiếp nhận, thẩm định hồ sơ cấp, gia hạn, thu hồi, trả lại giấy phép thăm dò khoáng sản, giấy phép khai thác khoáng sản; hồ sơ chuyển nhượng quyền thăm dò, quyền khai thác khoáng sản; hồ sơ trả lại một phần diện tích khu vực thăm dò, khai thác khoáng sản; đề án đóng cửa mỏ; hồ sơ đề nghị điều chỉnh giấy phép khai thác khoáng sản. Tiếp tục rà soát và xây dựng văn bản quy phạm pháp luật do HĐND và UBND tỉnh ban hành trong lĩnh vực TN&MT năm 2024…

Tiến Nhất

Các tin khác