Sơ kết công tác tư pháp 6 tháng đầu năm 2024

15:58, Thứ Tư, 10-7-2024

(Cổng TTĐT) Sáng 10/7/2024, Bộ Tư pháp tổ chức hội nghị sơ kết công tác tư pháp 6 tháng đầu năm, triển khai nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2024. Phó Thủ tướng Chính phủ, Bộ trưởng Bộ Tư pháp Lê Thành Long chủ trì hội nghị. Hội nghị được truyền trực tuyến tới 63 điểm cầu các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương.

Phó Thủ tướng Chính phủ, Bộ trưởng Bộ Tư pháp Lê Thành Long chủ trì hội nghị tại điểm cầu Bộ Tư pháp. (Ảnh: Cổng TTĐT Bộ Tư pháp).

Trong 6 tháng đầu năm, Bộ Tư pháp, các Bộ, ngành đã xây dựng, trình ban hành hoặc ban hành theo thẩm quyền 292 văn bản quy phạm pháp luật (VBQPPL); các địa phương ban hành 1.528 VBQPPL cấp tỉnh, 1.038 VBQPPL cấp huyện và 810 VBQPPL cấp xã. Công tác tổ chức thi hành pháp luật, theo dõi thi hành pháp luật tiếp tục được quan tâm, chú trọng triển khai thực hiện, có trọng tâm, trọng điểm, gắn kết chặt chẽ với công tác xây dựng pháp luật. Bộ, ngành Tư pháp tiếp tục triển khai thực hiện hiệu quả Luật Xử lý vi phạm hành chính và các văn bản hướng dẫn thi hành; tích cực rà soát, sửa đổi, bổ sung nhiều Nghị định quy định xử lý vi phạm hành chính trong các lĩnh vực cụ thể, bảo đảm phù hợp với các VBQPPL liên quan và tình hình thực tế. Các bộ, ngành, địa phương cũng đã tổ chức 305.128 cuộc tuyên truyền pháp luật cho hơn 24 triệu lượt người; tổ chức 4.154 cuộc thi cho khoảng 4 triệu lượt người dự thi; phát hơn 22 triệu tài liệu tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật. Kết quả thi hành án dân sự cũng đạt nhiều kết quả tích cực, thi hành xong 403.769 việc, đạt tỉ lệ 65,24%.

Từ số liệu thống kế cho thấy, kết quả công tác trong 06 tháng đầu năm 2024 trên hầu hết các lĩnh vực của Bộ, ngành Tư pháp đều tăng so với cùng kỳ năm 2023, tiếp tục đóng góp quan trọng vào phát triển kinh tế - xã hội, bảo đảm quốc phòng, an ninh, trật tự an toàn xã hội của đất nước và của từng địa phương.

Tại điểm cầu tỉnh Quảng Trị

Tại hội nghị, đại diện các bộ, ngành và các địa phương đã tập trung thảo luận, làm rõ những kết quả đạt được, một số tồn tại, hạn chế, vướng mắc trong công tác tư pháp thời gian qua; đồng thời thống nhất đề ra các nhiệm vụ và giải pháp chủ yếu công tác tư pháp 6 tháng cuối năm 2024.

Để tiếp tục thực hiện tốt các nhiệm vụ công tác tư pháp 6 tháng cuối năm, đồng chí Lê Thành Long, Phó Thủ tướng Chính phủ, Bộ trưởng Bộ Tư pháp đề nghị Bộ, ngành Tư pháp tiếp tục đổi mới, quyết liệt trong chỉ đạo, điều hành; thực hiện tốt các chương trình, kế hoạch công tác đã ban hành, nhất là trong việc triển khai 10 nhóm nhiệm vụ trọng tâm và 130 nhóm nhiệm vụ cụ thể trên các lĩnh vực. Tham mưu thực hiện hiệu quả chương trình xây dựng luật, pháp lệnh, bảo đảm tiến độ, chất lượng các dự án luật; tập trung tham mưu các nội dung vướng mắc tại địa phương, báo cáo để tổng hợp, tháo gỡ vướng mắc. Tiếp tục chỉ đạo và tổ chức thi hành án, bảo đảm hoàn thành các chỉ tiêu thi hành án dân sự được giao. Tiếp tục đầu tư nguồn lực, cơ sở hạ tầng để đẩy mạnh việc ứng dụng công nghệ thông tin, chuyển đổi số trong ngành Tư pháp; chú trọng, nâng cao chất lượng công tác đào tạo, bồi dưỡng nguồn nhân lực tư pháp, pháp luật có trình độ, chuyên môn tốt, bản lĩnh chính trị vững vàng, đáp ứng yêu cầu hội nhập quốc tế, nhất là các đề án, chương trình đã được Chính phủ phê duyệt.

Hồng Hà

Các tin khác