Ký kết thỏa thuận hợp tác chuyển đổi số giai đoạn 2023 – 2028 giữa Hội Nông dân tỉnh và VNPT Quảng Trị

15:55, Thứ Tư, 24-5-2023

(Web Quảng Trị) Ngày 23/5/2023, Hội Nông dân tỉnh và VNPT Quảng Trị tổ chức hội nghị ký kết thỏa thuận hợp tác chuyển đổi số giai đoạn 2023 - 2028.

Mục tiêu của thỏa thuận hợp tác nhằm triển khai các ứng dụng công nghệ thông tin phục vụ công tác quản lý, chỉ đạo điều hành thống nhất nhằm nâng cao hiệu quả công việc, đẩy mạnh hiện đại hóa từ Hội Nông dân tỉnh đến cơ sở trên phạm vi toàn tỉnh. Phát triển, nâng cao chất lượng nguồn nhân lực, thúc đẩy cán bộ, hội viên nông dân chủ động, tích cực tiếp thu, ứng dụng khoa học công nghệ vào sản xuất và đời sống, nắm bắt, thích ứng với yêu cầu của cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ tư. Triển khai các ứng dụng công nghệ trong việc sản xuất, chế biến, quảng bá và tiêu thụ nông sản nhằm nâng cao năng suất lao động, chất lượng sản phẩm và tăng độ tin cậy cũng như quảng bá các sản phẩm nông sản rộng rãi trên thị trường trong nước và quốc tế. Góp phần nâng cao hiệu quả hoạt động của Hội Nông dân tỉnh; đồng thời quảng bá thương hiệu và phát triển sản phẩm, dịch vụ của VNPT.

Tại hội nghị, các đại biểu đã thống nhất các nội dung của thỏa thuận hợp tác bao gồm: phối hợp khảo sát, xây dựng giải pháp tổng thể về số hoá và chuyển đổi số các hoạt động công tác chỉ đạo, hướng dẫn của Hội Nông dân tỉnh. Phối hợp triển khai giải pháp chuyển đổi số cho Hội Nông dân tỉnh và các đơn vị trực thuộc, bao gồm: các hạ tầng, ứng dụng công nghệ thông tin phục vụ công tác quản lý điều hành thông suốt từ tỉnh tới địa phương; Quỹ Hỗ trợ nông dân; Trung tâm Hỗ trợ nông dân; quản lý hội viên, quản lý điểm, tích hợp thanh toán; các giải pháp đảm bảo an ninh mạng, an ninh thông tin...

Phối hợp triển khai các giải pháp xã hội số, kinh tế số phát triển và hỗ trợ hội viên như: các ưu đãi qua sim nông dân, đường truyền internet cáp quang, thanh toán không tiền mặt; ưu đãi hệ thống phần mềm, thiết kế mẫu và tem truy xuất nguồn gốc sản phẩm... Phối hợp hỗ trợ, tổ chức đánh giá, tuyên truyền nâng cao nhận thức về chuyển đổi số; hỗ trợ nông dân khởi nghiệp; tổ chức, tài trợ triển khai các hoạt động khác phù hợp với nhu cầu của Hội Nông dân tỉnh trong từng giai đoạn cụ thể và lĩnh vực ưu tiên của VNPT Quảng Trị. Quảng bá thương hiệu, tuyên truyền, phổ biến đến hội viên nông dân và bạn đọc trên cả tỉnh về năng lực công nghệ, sản phẩm và dịch vụ của VNPT thông qua cơ quan ngôn luận chính thống của Hội Nông dân tỉnh.

Thông qua thỏa thuận hợp tác, Hội Nông dân tỉnh và VNPT Quảng Trị mong muốn phát huy tối đa thế mạnh của hai bên, huy động nguồn lực tổng hợp để hỗ trợ thực hiện tốt các chức năng, nhiệm vụ, nâng cao hiệu quả hoạt động, góp phần mang lại lợi ích chung cho xã hội.

Tiến Nhất

Các tin khác