Báo cáo công khai tình hình thực hiện dự toán thu, chi NSĐP 6 tháng năm 2021

10:45, Thứ Năm, 29-7-2021

Căn cứ Thông tư số 343/2016/TT-BTC ngày 30/12/2016 của Bộ Tài chính về hướng dẫn thực hiện công khai ngân sách nhà nước đối với các cấp ngân sách.

Thực hiện ý kiến chỉ đạo của UBND tỉnh tại Công văn số 404/UBND-TM ngày 31/01/2018 về việc công khai ngân sách theo Luật NSNN 2015.

Sở Tài chính báo cáo công khai và thuyết minh tình hình thực hiện dự toán thu, chi ngân sách địa phương 6 tháng năm 2021 (chi tiết văn bản đính kèm).

Xem chi tiết văn bản: CV2332

Các tin khác