Công an tỉnh

9:20, Thứ Tư, 9-9-2020

- Địa chỉ: Đường Điện Biên Phủ - TP Đông Hà - Quảng Trị
- Điện thoại: (0233) 3890246
- Fax: 0233 3890313

HỌ VÀ TÊN CHỨC VỤ SỐ ĐIỆN THOẠI EMAIL
CƠ QUAN DI ĐỘNG
Nguyễn Văn Thanh Giám đốc 0233 3890886 0913465199  
Kiều Đức Tính Phó Giám đốc 0233 3890489 0917326688  
Nguyễn Đức Cảm Phó Giám đốc   0913485333  
Lê Phương Nam Phó Giám đốc   0914092559  
Trần Xuân Vĩnh Phó Giám đốc   0903515126  
Phan Hữu Kiêm Chánh Văn Phòng   0905290533  
Nguyễn Văn Lợi Trưởng phòng Tổ chức 0233 3890263 0905148709  

 

Các tin khác