Phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu, gói thầu: Mua sắm trang thiết bị hệ thống số hóa ảnh X.Quang (CR) của Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh Quảng Trị

14:34, Thứ Sáu, 21-8-2020

Tải file đính kèm tại đây

  

Các tin khác