Thông báo của Công ty Điện lực Quảng Trị (QTPC) về Lưu đồ thực hiện đầu tư cấp điện cho khách hàng trong KCN, CCN trên địa bàn tỉnh Quảng Trị.

16:52, Thứ Năm, 1-10-2020

 

 

Các tin khác