Cập nhật các địa điểm nguy cơ áp dụng biện pháp cách ly tập trung; Tính đến ngày 15/8/2021

8:43, Thứ Ba, 17-8-2021

Để cập nhật đầy đủ các địa điểm nguy cơ và biện pháp cách ly y tế được áp dụng, vui lòng xem file chi tiết tại đây.

 

 

Các tin khác