Thông báo v/v mời tham gia tư vấn lập hồ sơ mời thầu, đánh giá hồ sơ dự thầu gói thầu: Thuê dịch vụ Công nghệ thông tin Xây dựng hệ thống thông tin giải quyết thủ tục hành chính tỉnh Quảng Trị

9:41, Thứ Ba, 28-11-2023

Xem chi tiết tại file đính kèm

   

Các tin khác