Thông báo về việc thay đổi ngày ghi chỉ số công tơ mua bán điện về ngày cuối tháng

14:40, Thứ Hai, 30-10-2023

Xem thông tin chi tiết tại file đính kèm

   

Các tin khác