Sở Thông tin và Truyền thông làm việc với UBND thị xã Quảng Trị về chuyển đổi số và kết nối dữ liệu lên IOC tỉnh

8:57, Thứ Năm, 30-6-2022

Chiều 19/5/2022, tại Trung tâm giám sát điều hành thông minh (IOC) tỉnh, Sở Thông tin và Truyền thông đã làm việc với UBND thị xã Quảng Trị về chuyển đổi số và kết nối nội dung thông tin, cơ sở dữ liệu chuyên ngành lên IOC tỉnh. Tham dự buổi làm việc có đồng chí Nguyễn Thị Huyền, Phó Giám đốc Sở Thông tin và Truyền thông và các phòng chuyên môn thuộc Sở, về phía UBND thị xã Quảng Trị có đồng chí Nguyễn Thị Mai Anh, Chủ tịch UBND thị xã Quảng Trị, đồng chí Lê Phương Bắc, Phó Chủ tịch UBND thị xã Quảng Trị và đại diện 12 phòng chuyên môn.

Đồng chí Nguyễn Thị Huyền, Phó Giám đốc Sở phát biểu tại buổi làm việc

Tại buổi làm việc, đồng chí Nguyễn Thị Huyền, Phó Giám đốc Sở Thông tin và Truyền thông đã giới thiệu sơ bộ về Trung tâm giám sát điều hành thông minh như “bộ não số” của tỉnh với khả năng tích hợp dữ liệu và các hệ thống sẵn có cùng các phần mềm điều khiển trung tâm, tạo ra cái nhìn tổng thể toàn diện trên mọi lĩnh vực. Chức năng trọng tâm của IOC gồm: Giám sát, điều hành chỉ tiêu kinh tế - xã hội; chỉ tiêu báo cáo, thống kê; cảnh báo, giám sát hiệu quả hoạt động chính quyền; giám sát quản lý, sử dụng đất đai; giám sát, điều hành an ninh trật tự cộng đồng; an toàn giao thông; tương tác, giao tiếp phục vụ công dân; giám sát chất lượng môi trường; giám sát, điều hành lĩnh vực y tế, giáo dục, du lịch và giám sát thông tin trên Internet… Các phòng ban chuyên môn đã hướng dẫn về chuyển đổi số cho địa phương trên cơ sở các mục tiêu của Nghị quyết số 02-NQ/TU của Tỉnh ủy và các nhiệm vụ tại Kế hoạch số 5980/KH-UBND của UBND tỉnh về chuyển đổi số tỉnh Quảng Trị đến năm 2025 và định hướng đến năm 2030; Kế hoạch số 5884/KH-UBND ngày 21/12/2020 của UBND tỉnh về ứng dụng CNTT phát triển chính quyền số và đảm bảo an toàn thông tin mạng trong hoạt động của cơ quan nhà nước tỉnh Quảng Trị năm 2021 và giai đoạn 2021 - 2025 phù hợp với tình hình địa phương trên tinh thần kế thừa những kết quả của các hệ thống phần mềm và nền tảng của tỉnh đã đầu tư nhằm góp phần giúp thị xã Quảng Trị chọn lựa những những nhiệm vụ cần thiết nhất để triển khai, thúc đẩy phát triển chính quyền số, xã hội số và kinh tế số, góp phần quan trọng phát triển kinh tế- xã hội của địa phương.

Phát biểu tại buổi làm việc đồng chí Nguyễn Thị Mai Anh, Chủ tịch UBND thị xã Quảng Trị nhấn mạnh: Tiếp thu ý kiến của lãnh đạo Sở Thông tin và Truyền thông và hướng dẫn của các phòng chuyên môn thuộc Sở, UBND thị xã sẽ quyết tâm chỉ đạo các phòng chuyên môn xây dựng Kế hoạch triển khai Nghị quyết số 02-NQ/TU ngày 04/11/2021 của Tỉnh ủy về chuyển đổi số tỉnh Quảng Trị đến năm 2025 và định hướng đến năm 2030; lựa chọn nội dung phù hợp để xây dựng đô thị thông minh về cơ sở kế thừa các hệ thống cơ sở dữ liệu chuyên ngành và nền tảng sẵn có của tỉnh và Trung tâm giám sát điều hành IOC tỉnh.

Kết thúc buổi làm việc, hai bên thống nhất tiếp tục nâng cao hiệu quả phối hợp giữa hai đơn vị để đảm bảo quá trình xây dựng danh mục dữ liệu chuyên ngành cần thiết tích hợp lên dữ liệu hệ thống IOC tỉnh trong thời gian tới đạt hiệu quả cao.

Các tin khác