Kế hoạch tổ chức cuộc thi sáng tác biểu trưng (logo) và khẩu hiệu (slogan) Du lịch tỉnh Quảng Trị

3:12, Thứ Ba, 16-3-2021

Ngày 11/3/2021, UBND tỉnh đã ban hành Kế hoạch số 50/KH-UBND tổ chức cuộc thi sáng tác biểu trưng (logo) và khẩu hiệu (slogan) Du lịch tỉnh Quảng Trị.

Cuộc thi nhằm lựa chọn biểu trưng (logo) và khẩu hiệu (slogan) thể hiện được đặc trưng, chiến lược phát triển Du lịch Quảng Trị để sử dụng trong các hoạt động thông tin tuyên truyền, xúc tiến quảng bá du lịch; phục vụ các nhiệm vụ chính trị, phát triển kinh tế, văn hoá - xã hội, công tác đối nội, đối ngoại của tỉnh.

Tạo bộ nhận diện thương hiệu Du lịch Quảng Trị, đưa hình ảnh Du lịch Quảng Trị xuất hiện ấn tượng, chuyên nghiệp trên các sản phẩm du lịch và trên các phương tiện thông tin truyền thông, hấp dẫn du khách và nhà đầu tư.

Về yêu cầu: Cuộc thi được phổ biến rộng rãi, thu hút nhiều tổ chức và cá nhân tham gia dự thi; tác phẩm dự thi phải chuyển tải được những nét đặc trung, tiềm năng, thế mạnh, sức hấp dẫn, lợi thế cạnh tranh, cũng như tính đại diện cho Du lịch tỉnh. Biểu trưng phải đạt yêu cầu về giá trị thẩm mỹ, đơn giản, dễ hiểu, dễ nhận biết. Khẩu hiệu ngắn gọn, sâu sắc, tạo ấn tượng mạnh.

Biểu trưng và Khẩu hiệu phải có tính ứng dụng cao, thể hiện được trên nhiều chất liệu và hình thức khác nhau. Công tác tổ chức cuộc thi đảm bảo chặt chẽ, khoa học, khách quan, thiết thực, hiệu quả.

Về đối tượng: Các tổ chức, cá nhân trong và ngoài tỉnh, kiều bào Việt Nam ở nước ngoài có khả năng sáng tác, thiết kế. Mỗi tác giả tham gia cuộc thi không giới hạn về số lượng tác phẩm dự thi.

Địa điểm nhận tác phẩm dự thi: Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Quảng Trị (xem chi tiết).

Hồng Hà

Các tin khác
Chi tiết bài viết tạm thời không có.