Tạm dừng hoạt động các chốt kiểm tra y tế phòng, chống dịch Covid-19 và Tổ kiểm tra liên ngành tại các Cảng cá

9:25, Chủ Nhật, 31-10-2021

Ngày 29/10/2021, UBND tỉnh đã ban hành Quyết định số 3468/QĐ-UBND về việc tạm dừng hoạt động các chốt kiểm tra y tế phòng, chống dịch Covid-19 và Tổ kiểm tra liên ngành tại các Cảng cá.

Theo đó, tạm dừng hoạt động 02 chốt kiểm tra y tế liên ngành và 02 Tổ kiểm tra liên ngành tại các Cảng cá gồm:

- Chốt kiểm tra y tế trên đường Hồ Chí Minh nhánh Tây thuộc địa bàn thôn Cựp, xã A Bung, huyện Đakrông (được thành lập theo Quyết định số 1171/QĐ-UBND, ngày 14/5/2021 của UBND tỉnh Quảng Trị);

2 - Chốt kiểm tra y tế liên ngành trên đường Hồ Chí Minh nhánh Tây thuộc địa bàn thôn Cựp xã Hướng Lập, huyện Hướng Hóa (được thành lập theo Quyết định số 2293/QĐ-UBND, ngày 28/8/2021 của UBND tỉnh Quảng Trị);

- Tổ kiểm tra liên ngành tại Cảng cá Cửa Tùng và Tổ kiểm tra liên ngành tại Cảng cá Cửa Việt (được thành lập theo Quyết định số 1170/QĐ-UBND, ngày 14/5/2021 của UBND tỉnh Quảng Trị).

Xem chi tiết

Các tin khác