Công bố các Quyết định của Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Trị về công tác cán bộ

13:17, Thứ Ba, 1-6-2021

(Web Quảng Trị) Sáng nay 1/6/2021, UBND tỉnh tổ chức công bố các quyết định của Chủ tịch UBND tỉnh về công tác cán bộ.

Tham dự có các đồng chí: Võ Văn Hưng, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh; Đào Mạnh Hùng, UVTV Tỉnh ủy, Chủ tịch UBMTTQVN tỉnh; Phan Văn Phụng, UVTV Tỉnh uỷ, Trưởng ban Tổ chức Tỉnh ủy; Hà Sỹ Đồng, UVTV Tỉnh uỷ, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh; Hoàng Nam, Phó Chủ tịch UBND tỉnh; Lê Đức Tiến, Phó Chủ tịch UBND tỉnh cùng đại diện lãnh đạo các sở, ban ngành liên quan.

Công bố Quyết định của Chủ tịch UBND tỉnh tại buổi lễ cho biết:

Quyết định 1168/QĐ-UBND ngày 13/5/2021 điều động bà Phạm Thị Thanh Hà, Phó Chánh Thanh tra tỉnh đến công tác và bổ nhiệm chức vụ Phó Giám đốc sở Tài chính.

Quyết định 1222/QĐ-UBND ngày 20/5/2021 điều động ông Lê Sa Huỳnh, Phó Giám đốc Sở Tư pháp đến công tác và bổ nhiệm chức vụ Phó Chánh Thanh tra tỉnh.

Quyết định 1368/QĐ-UBND ngày 31/5/2021 bổ nhiệm bà Lê Thị Thương, Trưởng phòng Đăng ký kinh doanh, sở Kế hoạch và Đầu tư giữ chức vụ Phó Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư.

Quyết định 1369/QĐ-UBND ngày 31/5/2021 điều động bà Hồ Thị Lệ Hà, Phó Chủ tịch UBMTTQVN tỉnh đến công tác và giữ chức vụ Trưởng ban Dân tộc tỉnh.

Phát biểu tại buổi lễ, Chủ tịch UBND tỉnh Võ Văn Hưng đã gửi lời chúc mừng tốt đẹp đến các đồng chí vừa được bổ nhiệm. Đồng thời bày tỏ mong muốn và đề nghị các đồng chí vừa được bổ nhiệm tiếp tục phát huy năng lực công tác, chủ động, sáng tạo trong công tác quản lý, điều hành; cùng với tập thể lãnh đạo, cán bộ, công chức và người lao động trong cơ quan mình giữ gìn, phát huy truyền thống đoàn kết, thống nhất, hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao, góp phần phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh Quảng Trị.

Chủ tịch UBND tỉnh Võ Văn Hưng cho rằng, trên cơ sở nhiệm vụ được phân công phụ trách, các đồng chí cần nêu cao tinh thần trách nhiệm, chủ động nghiên cứu, tìm hiểu, học hỏi kinh nghiệm để kịp thời tiếp cận với công việc, nhằm có những đề xuất, tham mưu cụ thể vào lĩnh vực được phân công, cũng như các nội dung công tác khác của cơ quan.

Cùng với tập thể lãnh đạo các cơ quan, tiếp tục nghiên cứu, đề xuất hoàn thiện thể chế các chủ trương của Đảng trên lĩnh vực, ngành, nhất là việc tiếp tục đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy, biên chế công chức, viên chức, người lao động của hệ thống chính trị tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả; hoàn thiện hệ thống cơ chế chính sách để tháo gỡ các vướng mắc trong công tác.

Cùng với tập thể lãnh đạo cơ quan, thường xuyên chăm lo xây dựng và giữ gìn cơ quan thành một tập thể dân chủ, đoàn kết, thống nhất, trong sạch và vững mạnh, nhằm phát huy sức mạnh tập thể, tạo sự đồng thuận cao trong nhận thức và hành động, nhất là trong điều kiện khối lượng công việc ngày càng nhiều, tính chất công việc ngày càng quan trọng, yêu cầu công việc ngày càng cấp bách.

Chủ tịch UBND tỉnh Võ Văn Hưng cũng đề nghị các Thủ trưởng quan có nhân sự được bổ nhiệm hôm nay tổ chức phân công nhiệm vụ phù hợp, tạo điều kiện thuận lợi để các đồng chí mới được bổ nhiệm hoàn thành tốt nhiệm vụ.

Thay mặt các đồng chí được bổ nhiệm, Trưởng ban Dân tộc tỉnh  Hồ Thị Lệ Hà hứa sẽ tiếp thu ý kiến chỉ đạo, giao nhiệm vụ của Chủ tịch UBND tỉnh. Trên vị trí công tác mới sẽ không ngừng học hỏi, rèn luyện, tu dưỡng; phát huy tinh thần đoàn kết, thống nhất, cùng với tập thể lãnh đạo cơ quan, đơn vị thực hiện thắng lợi các mục tiêu đặt ra, đóng góp tích cực vào sự phát triển chung của tỉnh Quảng Trị.

Phạm Mỹ Hạnh

Các tin khác